7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Enoxaparin Ledraxen

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Enoxaparin

Enoxaparin

Klass : C

  1. Lovenox (enoxaparin). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2018-12-21, cited 2019-01-30].
  2. Klexane (enoxaparin). Summary of Product Characteristics. Swedish Medical Products Agency. [updated 2018-06-13, cited 2019-01-30]
  3. Sanderink GJ, Le Liboux A, Jariwala N, Harding N, Ozoux ML, Shukla U et al. The pharmacokinetics and pharmacodynamics of enoxaparin in obese volunteers. Clin Pharmacol Ther. 2002;72(3):308-18.
  4. Food and Drug Administration (FDA) . Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review - LOVENOX (enoxaparin sodium). Drugs@FDA [www]. [updated 1998-01-30, cited 2019-01-30].
  5. Leri F, Voyce SJ, Scialla S, Glavich W, Dzielak E, Smego RA et al. Enoxaparin dosing in the elderly using adjusted body weight. J Thromb Thrombolysis. 2009;28:348-53.
  6. Pannucci CJ, Fleming KI, Holoyda K, Moulton L, Prazak AM, Varghese TK. Enoxaparin 40 mg per Day Is Inadequate for Venous Thromboembolism Prophylaxis After Thoracic Surgical Procedure. Ann Thorac Surg. 2018;106(2):404-411.
  7. Mega JL, Morrow DA, Ostör E, Dorobantu M, Qin J, Antman EM et al. Outcomes and optimal antithrombotic therapy in women undergoing fibrinolysis for ST-elevation myocardial infarction. Circulation. 2007;115:2822-8.
  8. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2017 [cited 2019-01-30.]