12/6/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Budesonid Medical Valley

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Budesonid – för lokal effekt i tjocktarmen

Budesonid – för lokal effekt i tjocktarmen

Klass : A

  1. Entocort EC (budesonide) capsule. DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2011-12-27, cited 2017-03-02].
  2. Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review - Entocort (budesonide capsules). Food and Drug Administration [www]. [updated 2001-11-20, cited 2017-03-02].
  3. Miehlke S, Hansen JB, Madisch A, Schwarz F, Kuhlisch E, Morgner A et al. Risk factors for symptom relapse in collagenous colitis after withdrawal of short-term budesonide therapy. Inflamm Bowel Dis. 2013;19:2763-7.
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-03-23.]