6/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Brimonidin 2care4

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Brimonidin

Brimonidin

Klass : B

  1. Zetterberg M. Age-related eye disease and gender. Maturitas. 2016;83:19-26.
  2. Rudnicka AR, Mt-Isa S, Owen CG, Cook DG, Ashby D. Variations in primary open-angle glaucoma prevalence by age, gender, and race: a Bayesian meta-analysis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006;47(10):4254-61.
  3. Douglass A, Dattilo M, Feola AJ. Evidence for Menopause as a Sex-Specific Risk Factor for Glaucoma. Cell Mol Neurobiol. 2023;43(1):79-97.
  4. Ye X, She X, Shen L. Association of sex with the global burden of glaucoma: an analysis from the global burden of disease study 2017. Acta Ophthalmol. 2020;98(5):e593-e598.
  5. Xie JS, Kaur H, Tao B, Lee J, Solish D, Kohly R et al. Sex or Gender Reporting in Ophthalmology Clinical Trials Among US Food and Drug Administration Approvals, 1995 to 2022. JAMA Ophthalmol. 2024;142(2):123-130.
  6. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2023 [cited 2024-03-06.]