5/21/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Brilique

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Tikagrelor

Tikagrelor

Klass : A

  1. Teng R. Pharmacokinetic, pharmacodynamic and pharmacogenetic profile of the oral antiplatelet agent ticagrelor. Clin Pharmacokinet. 2012;51:305-18.
  2. Brilique (prasugrel). Summary of Product Charateristics. European Medicines Agency (EMA). [updated 2018-05-30, cited 2019-01-22].
  3. Brilinta (ticagrelor). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2018-03-09, cited 2019-01-22].
  4. Lau ES, Braunwald E, Murphy SA, Wiviott SD, Bonaca MP, Husted S et al. Potent P2Y12 Inhibitors in Men Versus Women: A Collaborative Meta-Analysis of Randomized Trials. J Am Coll Cardiol. 2017;69(12):1549-1559.
  5. Lee KK, Welton N, Shah AS, Adamson PD, Dias S, Anand A et al. Differences in relative and absolute effectiveness of oral P2Y12 inhibition in men and women: a meta-analysis and modelling study. Heart. 2018;104(8):657-664.
  6. Husted S, James SK, Bach RG, Becker RC, Budaj A, Heras M et al. The efficacy of ticagrelor is maintained in women with acute coronary syndromes participating in the prospective, randomized, PLATelet inhibition and patient Outcomes (PLATO) trial. Eur Heart J. 2014;35(23):1541-50.
  7. Bonaca MP, Bhatt DL, Cohen M, Steg PG, Storey RF, Jensen EC et al. Long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction. N Engl J Med. 2015;372(19):1791-800.
  8. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2017 [cited 2019-01-30.]