6/10/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Bretaris Genuair

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Aklidinium

Aklidinium

Klass: A

Produkter

Bretaris Genuair, Duaklir Genuair, Eklira Genuair

Bretaris Genuair, Duaklir Genuair, Eklira Genuair
ATC-koder

R03AL05, R03BB05

R03AL05, R03BB05
Substanser

aklidinium, aklidiniumbromid

aklidinium, aklidiniumbromid
Sammanfattning

Kliniska prövningar har, i subgruppsanalyser, visat att effekten av aklidinium på FEV1 hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är likvärdig hos kvinnor och män. En något högre procentuell andel kvinnor, jämfört män, upplevde minst en biverkning av aklidiniumbehandling.

Kliniska prövningar har, i subgruppsanalyser, visat att effekten av aklidinium på FEV1 hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är likvärdig hos kvinnor och män. En något högre procentuell andel kvinnor, jämfört män, upplevde minst en biverkning av aklidiniumbehandling.
Background

COPD (chronic obstructive pulmonary disease) affects more women than men and women often get a more serious and rapidly progressive disease [1].

Pharmacokinetics and dosing
The clearance of aclidinium in a subgroup analysis in one clinical study was shown to be similar between men and women (n=30) and it is also mentioned that the exposure appeared to be similar between men and women (data not shown) [2]. Apart from that, no studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of aclidinium have been found. No sex differentiation in dosing has been recommended by the manufacturer [2, 3].

Effects
A subgroup analysis of pooled data from three efficacy and safety trials demonstrated a statistically significant change in trough FEV1 (morning pre-dose) from baseline with aclidinium 400 µg compared to placebo at week 12 (primary endpoint), for both men and women with COPD (1136 men, 783 women). The treatment difference from placebo in least squares mean was 0.096 L (95% CI 0.065-0.127) for men and 0.106 L (95% CI 0.068-0.143) for women [4].

The effe......

COPD (chronic obstructive pulmonary disease) affects more women than men and women often get a more serious and rapidly progressive disease [1]. # Pharmacokinetics and dosing The clearance of aclidinium in a subgroup analysis in one clinical study was shown to be similar between men and women (n=30) and it is also mentioned that the exposure appeared to be similar between men and women (data not shown) [2]. Apart from that, no studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of aclidinium have been found. No sex differentiation in dosing has been recommended by the manufacturer [2, 3]. # Effects A subgroup analysis of pooled data from three efficacy and safety trials demonstrated a statistically significant change in trough FEV1 (morning pre-dose) from baseline with aclidinium 400 µg compared to placebo at week 12 (primary endpoint), for both men and women with COPD (1136 men, 783 women). The treatment difference from placebo in least squares mean was 0.096 L (95% CI 0.065-0.127) for men and 0.106 L (95% CI 0.068-0.143) for women [4]. The effect of aclidinium/formoterol combination therapy was compared to monotherapy with aclidinium, formoterol or placebo for men and women with COPD in subgroup analyses in a post hoc analysis with pooled data from two phase III clinical trials (1610 men, 1074 women). A statistically significant change from baseline in trough FEV1 and morning 1-hour post-dose FEV1 (co-primary endpoints) with aclidinium/formoterol compared to formoterol or placebo at week 24 was seen for both men and women, respectively [5]. Women had lower baseline FEV1 levels than men in this pooled data set (1.135 vs 1.554 L) [5]. For the secondary endpoints, a statistically significant improvement in transition dyspnea index (TDI) was seen for aclidinium/formoterol compared to placebo in both men and women but no statistically significant difference in exacerbation rates were found, in general, for two exacerbation rate scales with the different therapies, neither for men nor women. The only significant difference in exacerbation rates was a lower EXACT-exacerbation rate (a patient symptom rating scale) with aclidinium/formoterol compared to placebo in men [5]. # Adverse effects A somewhat higher percentage of women experienced at least one adverse effect with aclidinium 400 µg in the twice-daily placebo-controlled trials, compared to what was seen in men (in total 1137 men, 784 women). The percentages were 54.7% for women compared to 46.9% for men with aclidinium 400 µg and 56.6% for women compared to 51.7% for men with placebo [4]. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).
Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande aklidinium (ATC-kod R03BB05) på recept i Sverige år 2020, totalt 4 116 kvinnor och 3 168 män. Det motsvarar 0,8 respektive 0,6 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 75-79 år hos kvinnor och i åldersgruppen 80-84 år hos män. I åldersgruppen 79 år och yngre var läkemedel innehållande aklidinium i genomsnitt 1,8 gånger vanligare hos kvinnor och i åldersgruppen 80 år och äldre i genomsnitt 1,5 gånger vanligare hos män [6]. Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande kombination av aklidinium och formoterol (ATC-kod R02AL05) på recept i Sverige år 2020, totalt 1 752 kvinnor och 1 464 män. Det motsvarar 0,3 respektive 0,3 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 75-84 år hos båda könen. I åldersgruppen 79 år och yngre var läkemedel innehållande kombination av aklidinium och formoterol i genomsnitt 1,2 gånger vanligare hos kvinnor och i åldersgruppen 80 år och äldre i genomsnitt 1,5 gånger vanligare hos män [6].
Referenser
  1. Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Socialstyrelsen. [updated 2018-01-29, cited 2020-09-14].
  2. Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review - Tudorza pressair (aclidinium bromide). Drugs@FDA [www]. Food and Drug Administration (FDA). [updated 2012-03-14, cited 2021-03-25].
  3. Bretaris Genuair (aclidinium). EPAR - Product information. European Medicines Agency (EMA) [updated 2019-11-14, cited 2021-03-25]
  4. Medical Review - Tudorza pressair (aclidinium bromide). Drugs@FDA [www]. Food and Drug Administration (FDA). [updated 2012-05-25, cited 2021-03-25].
  5. D'Urzo AD, Singh D, Donohue JF, Kerwin EM, Ribera A, Molins E, Chuecos F, Jarreta D, Gil EG. Efficacy of aclidinium/formoterol 400/12 µg, analyzed by airflow obstruction severity, age, sex, and exacerbation history: pooled analysis of ACLIFORM and AUGMENT. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019;14:479-491.
  6. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2020 [cited 2021-03-10.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 3/25/2021

Litteratursökningsdatum 3/25/2021