5/21/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Bretaris Genuair

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Aklidinium

Aklidinium

Klass : A

  1. Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Socialstyrelsen. [updated 2018-01-29, cited 2020-09-14].
  2. Wedzicha JA, Singh D, Tsiligianni I, Jenkins C, Fucile S, Fogel R et al. Treatment response to indacaterol/glycopyrronium versus salmeterol/fluticasone in exacerbating COPD patients by gender: a post-hoc analysis in the FLAME study. Respir Res. 2019;20(1):4.
  3. Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review - Tudorza pressair (aclidinium bromide). Drugs@FDA [www]. Food and Drug Administration (FDA). [updated 2012-03-14, cited 2021-03-25].
  4. Bretaris Genuair (aclidinium). EPAR - Product information. European Medicines Agency (EMA) [updated 2019-11-14, cited 2021-03-25]
  5. Medical Review - Tudorza pressair (aclidinium bromide). Drugs@FDA [www]. Food and Drug Administration (FDA). [updated 2012-05-25, cited 2021-03-25].
  6. D'Urzo AD, Singh D, Donohue JF, Kerwin EM, Ribera A, Molins E, Chuecos F, Jarreta D, Gil EG. Efficacy of aclidinium/formoterol 400/12 µg, analyzed by airflow obstruction severity, age, sex, and exacerbation history: pooled analysis of ACLIFORM and AUGMENT. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019;14:479-491.
  7. Calzetta L, Aiello M, Frizzelli A, Ritondo BL, Pistocchini E, Rogliani P et al. Impact of Sex on Proper Use of Inhaler Devices in Asthma and COPD: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pharmaceutics. 2022;14(8):.
  8. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2020 [cited 2021-03-10.]