6/10/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Bisoprolol Abacus Medicine

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Bisoprolol

Bisoprolol

Klass: A

Produkter

Bisocard, Bisomyl, Bisoprolol 2care4, Bisoprolol Abacus......

Bisocard, Bisomyl, Bisoprolol 2care4, Bisoprolol Abacus Medicine, Bisoprolol Abboxia, Bisoprolol Accord, Bisoprolol Actavis, Bisoprolol Ebb, Bisoprolol Krka, Bisoprolol Medical Valley, Bisoprolol Mylan, Bisoprolol Orifarm, Bisoprolol Orion, Bisoprolol Paranova, Bisoprolol STADA, Bisoprolol Sandoz, Bisoprolol Teva, Bisoprolol Vitabalans, Bisoprolol ratiopharm, Bisostad, Emconcor, Emconcor CHF, Speridol
ATC-koder

C07AB07

C07AB07
Substanser

bisoprolol, bisoprololfumarat

bisoprolol, bisoprololfumarat
Sammanfattning

Inga studier avseende könsskillnader i effekt av bisoprolol vid förmaksflimmer har hittats.

Vid hjärtsviktsbehandling med bisoprolol har kvinnor bättre överlevnad än män, enligt en klinisk studie.

Den blodtryckssänkande effekten av bisoprolol är likvärdig hos kvinnor och män.

Inga studier avseende könsskillnader i effekt av bisoprolol vid förmaksflimmer har hittats. Vid hjärtsviktsbehandling med bisoprolol har kvinnor bättre överlevnad än män, enligt en klinisk studie. Den blodtryckssänkande effekten av bisoprolol är likvärdig hos kvinnor och män.
Background

Pharmacokinetics and dosing
A study in middle-aged and elderly Japanese patients (29 men, 11 women), routinely treated with 2.5-5 mg bisoprolol once daily, found no effect of age or patient’s sex on renal clearance or volume of distribution [1].

Effects
Results from the multicenter, randomized CIBIS II trial of patients with heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) (2132 men, 515 women) indicate that female sex is a significant independent predictor of survival in patients with congestive heart failure. The risk of all-cause death was lower in women after adjustment for all other significant or known predictors (HR 0.64). There was a lower percentage of death among bisoprolol-treated women compared with men (6% vs. 12%) [2].

Blood pressure reduction following bisoprolol treatment (5, 10 or 20 mg) have been reported to not be affected by patient's sex [3].

Adverse effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of bisoprolol have been found.

Reproductive health issues
Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drug......

# Pharmacokinetics and dosing A study in middle-aged and elderly Japanese patients (29 men, 11 women), routinely treated with 2.5-5 mg bisoprolol once daily, found no effect of age or patient’s sex on renal clearance or volume of distribution [1]. # Effects Results from the multicenter, randomized CIBIS II trial of patients with heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) (2132 men, 515 women) indicate that female sex is a significant independent predictor of survival in patients with congestive heart failure. The risk of all-cause death was lower in women after adjustment for all other significant or known predictors (HR 0.64). There was a lower percentage of death among bisoprolol-treated women compared with men (6% vs. 12%) [2]. Blood pressure reduction following bisoprolol treatment (5, 10 or 20 mg) have been reported to not be affected by patient's sex [3]. # Adverse effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of bisoprolol have been found. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).
Försäljning på recept

Något fler män än kvinnor hämtade ut tabletter innehållande bisoprolol (ATC-kod C07AB07) på recept i Sverige år 2018, totalt 116 562 män och 113 636 kvinnor. Det motsvarar 23 respektive 23 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel ökade med stigande ålder hos båda könen. I genomsnitt var tabletter innehållande bisoprolol 1,2 gånger vanligare hos män [4].
Referenser
  1. Taguchi M, Nozawa T, Igawa A, Inoue H, Takesono C, Tahara K et al. Pharmacokinetic variability of routinely administered bisoprolol in middle-aged and elderly Japanese patients. Biol Pharm Bull. 2005;28(5):876-81.
  2. Simon T, Mary-Krause M, Funck-Brentano C, Jaillon P. Sex differences in the prognosis of congestive heart failure: results from the Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS II). Circulation. 2001;103:375-80.
  3. Zebeta (bisoprolol fumarate). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2010-11-01, cited 2014-03-18].
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2018 [cited 2019-03-08.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 5/6/2019

Litteratursökningsdatum 5/6/2019