9/21/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Bicalutamide Accord

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Bikalutamid

Bikalutamid

Klass : B

Produkter

Baculamyl, Bicacta, Bicalustad, Bicalutamid Sandoz, Bic......

Baculamyl, Bicacta, Bicalustad, Bicalutamid Sandoz, Bicalutamide Accord, Bicalutamide Bluefish, Bicalutamide Orion, Bicalutamide Teva, Bicalutamide ratiopharm, Bictamid, Bikalutamid Actavis, Bikalutamid Ebb, Bikalutamid Ranbaxy, Bikalutamid SUN, Bikalutamid medac, Casodex, Nycolutamid
ATC-koder

L02BB03

L02BB03
Substanser

bikalutamid

bikalutamid
Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av män har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Eftersom substansen bara används av män har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.
Background

Bicalutamide is an oral nonsteroidal antiandrogen used in the treatment of metastatic prostatic carcinoma [1-2]. There are two published articles on treatment in women [3-4]. One phase 2 study in women with hirsutism (42 women) showing decreased hirsutism scores after treatment compared to base line [3]. A phase 3 study in women with polycystic ovary syndrome (72 women) randomized to oral contraceptives (OCP) with and without bicalutamide found bicalutamide to be well tolerated and more effective than OCP alone in treating severe hirsutism [4]. No studies of sex differences in effect or safety has been performed.

Bicalutamide is an oral nonsteroidal antiandrogen used in the treatment of metastatic prostatic carcinoma** **[1-2]. There are two published articles on treatment in women [3-4]. One phase 2 study in women with hirsutism (42 women) showing decreased hirsutism scores after treatment compared to base line [3]. A phase 3 study in women with polycystic ovary syndrome (72 women) randomized to oral contraceptives (OCP) with and without bicalutamide found bicalutamide to be well tolerated and more effective than OCP alone in treating severe hirsutism [4]. No studies of sex differences in effect or safety has been performed.
Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut läkemedel innehållande bikalutamid (ATC-kod L02BB03) på recept i Sverige år 2017, totalt 21 267 män och 14 kvinnor. Det motsvarar 4,2 respektive 0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos män [5].
Referenser
  1. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2018-12-17].
  2. Fass.se [cited 2018-12-06].
  3. Müderris II, Bayram F, Ozçelik B, Güven M. New alternative treatment in hirsutism: bicalutamide 25 mg/day. Gynecol Endocrinol. 2002;16(1):63-6.
  4. Moretti C, Guccione L, Di Giacinto P, Simonelli I, Exacoustos C, Toscano V et al. Combined Oral Contraception and Bicalutamide in Polycystic Ovary Syndrome and Severe Hirsutism: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103(3):824-838.
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2017 [cited 2018-12-17.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum: 1/17/2018

Litteratursökningsdatum: 1/17/2018