12/6/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Bendroflumetiazid Evolan

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Bendroflumetiazid

Bendroflumetiazid

Klass : A

  1. MRC trial of treatment of mild hypertension: principal results Medical Research Council Working Party. Br Med J (Clin Res Ed). 1985;291:97-104.
  2. Adverse reactions to bendrofluazide and propranolol for the treatment of mild hypertension Report of Medical Research Council Working Party on Mild to Moderate Hypertension. Lancet. 1991;2:539-543.
  3. Ramsay LE, Boyle P, Ramsay MH. Factors influencing serum potassium in treated hypertension. Q J Med. 1977;46:401-10.
  4. Toner JM, Ramsay LE. Thiazide-induced hypokalaemia; prevalence higher in women. Br J Clin Pharmacol. 1984;18:449-52.
  5. Ahlstrand C, Tiselius HG, Larsson L, Hellgren E. Clinical experience with long-term bendroflumethiazide treatment in calcium oxalate stone formers. Br J Urol. 1984;56:255-62.
  6. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2018 [cited 2019-03-08.]