6/10/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – BENZETACIL 1.200.000

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Bensylpenicillin

Bensylpenicillin

Klass: B

Produkter

BENZETACIL 1.200.000, Bensylpenicillin Meda, Benzylpeni......

BENZETACIL 1.200.000, Bensylpenicillin Meda, Benzylpenicillin Panpharma, Bicillin C-R 900/300, Lentocilin S 1200, PFIZERPEN, Pendysin, Tardocillin, Tardocillin 1200
ATC-koder

J01CE01, J01CE08, J01CR50

J01CE01, J01CE08, J01CR50
Substanser

benetaminpenicillin, bensylpenicillin, bensylpenicillin......

benetaminpenicillin, bensylpenicillin, bensylpenicillinbensatin, bensylpenicillinkalium, bensylpenicillinnatrium, bensylpenicillinnatrium (buffrad), bensylpenicillinprokainmonohydrat, bensylpenicilloylpolylysin
Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende säkerhet och farmakokinetik för bensylpenicillin. En kohortstudie har visat högre utläkningsfrekvens av syfilis hos män än hos kvinnor till följd av behandling med bensylpenicillin.

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende säkerhet och farmakokinetik för bensylpenicillin. En kohortstudie har visat högre utläkningsfrekvens av syfilis hos män än hos kvinnor till följd av behandling med bensylpenicillin.
Background

Pharmacokinetics and dosing
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of benzylpenicillin have been found.

Effects
A register-based cohort study including 1327 patients with syphilis (782 men, 545 women) showed higher serological cure in men than in women, following treatment with benzylpenicillin [1].

Adverse effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of benzylpenicillin have been found.

Reproductive health issues
Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

# Pharmacokinetics and dosing No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of benzylpenicillin have been found. # Effects A register-based cohort study including 1327 patients with syphilis (782 men, 545 women) showed higher serological cure in men than in women, following treatment with benzylpenicillin [1]. # Adverse effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of benzylpenicillin have been found. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).
Försäljning på recept

Läkemedel innehållande bensylpenicillin (ATC-koder J01CE01, J01CE08) används huvudsakligen på sjukhus och därför saknas könsspecifika användningsdata [2].
Referenser
  1. Tong ML, Lin LR, Liu GL, Zhang HL, Zeng YL, Zheng WH et al. Factors associated with serological cure and the serofast state of HIV-negative patients with primary, secondary, latent, and tertiary syphilis. PLoS One. 2013;8(7):e70102.
  2. Concise (INSIKT). Kalmar: eHälsomyndigheten. 2018 [cited 2019-03-14.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 1/11/2021

Litteratursökningsdatum 1/11/2021