6/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – BENZETACIL 1.200.000

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Bensylpenicillin

Bensylpenicillin

Klass : B

  1. Tong ML, Lin LR, Liu GL, Zhang HL, Zeng YL, Zheng WH et al. Factors associated with serological cure and the serofast state of HIV-negative patients with primary, secondary, latent, and tertiary syphilis. PLoS One. 2013;8(7):e70102.
  2. Concise (INSIKT). Kalmar: eHälsomyndigheten. 2018 [cited 2019-03-14.]