7/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Azathioprin Orifarm

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C C
C C

Azatioprin

Azatioprin

Klass : C

  1. Nguyen TV, Vu DH, Nguyen TM, Lachaux A, Boulieu R. Relationship between azathioprine dosage and thiopurine metabolites in pediatric IBD patients: identification of covariables using multilevel analysis. Ther Drug Monit. 2013;35:251-7.
  2. Wu J, Gao Y, Yang C, Yang X, Li X, Xiao S. Low-dose azathioprine is effective in maintaining remission among Chinese patients with Crohn's disease. J Transl Med. 2013;11:235.
  3. Bouhnik Y, Lémann M, Mary JY, Scemama G, Taï R, Matuchansky C et al. Long-term follow-up of patients with Crohn's disease treated with azathioprine or 6-mercaptopurine. Lancet. 1996;347:215-9.
  4. Fraser AG, Orchard TR, Jewell DP. The efficacy of azathioprine for the treatment of inflammatory bowel disease: a 30 year review. Gut. 2002;50:485-9.
  5. Hon KL, Ching GK, Leung TF, Chow CM, Lee KK, Ng PC. Efficacy and tolerability at 3 and 6 months following use of azathioprine for recalcitrant atopic dermatitis in children and young adults. J Dermatolog Treat. 2009;20:141-5.
  6. Mertin J, Knight SC, Rudge P, Thompson EJ, Healy MJ. Double-blind, controlled trial of immunosuppression in treatment of multiple sclerosis. Lancet. 1980;2:949-51.
  7. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2022 [cited 2023-03-02.]