6/23/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – 5-FU medac

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
C! C!
C! C!

Fluorouracil

Fluorouracil

Klass : C!

  1. Milano G, Etienne MC, Cassuto-Viguier E, Thyss A, Santini J, Frenay M et al. Influence of sex and age on fluorouracil clearance. J Clin Oncol. 1992;10(7):1171-5.
  2. Mueller F, Büchel B, Köberle D, Schürch S, Pfister B, Krähenbühl S, Froehlich TK, Largiader CR, Joerger M. Gender-specific elimination of continuous-infusional 5-fluorouracil in patients with gastrointestinal malignancies: results from a prospective population pharmacokinetic study. Cancer Chemother Pharmacol. 2013;71(2):361-70.
  3. Abdel-Rahman O. Impact of Sex on Chemotherapy Toxicity and Efficacy Among Patients With Metastatic Colorectal Cancer: Pooled Analysis of 5 Randomized Trials. Clin Colorectal Cancer. 2019;18(2):110-115.
  4. Van Cutsem E, Labianca R, Bodoky G, Barone C, Aranda E, Nordlinger B et al. Randomized phase III trial comparing biweekly infusional fluorouracil/leucovorin alone or with irinotecan in the adjuvant treatment of stage III colon cancer: PETACC-3. J Clin Oncol. 2009;27(19):3117-25.
  5. Tejpar S, Yan P, Piessevaux H, Dietrich D, Brauchli P, Klingbiel D et al. Clinical and pharmacogenetic determinants of 5-fluorouracyl/leucovorin/irinotecan toxicity: Results of the PETACC-3 trial. Eur J Cancer. 2018;99:66-77.
  6. Fluorouracil Accord (fluorouracil). Summary of Product Characteristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2020-12-16, cited 2021-06-03]
  7. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2022 [cited 2023-03-02.]
  8. Concise (INSIKT). Kalmar: eHälsomyndigheten. 2018 [cited 2019-03-14.]