2/21/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Retapamulin

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Retapamulin

Retapamulin

Klass : A

  1. Tomayko JF, Li G, Breton JJ, Scangarella-Oman N, Dalessandro M, Martin M. The safety and efficacy of topical retapamulin ointment versus placebo ointment in the treatment of secondarily infected traumatic lesions: a randomized, double-blind superiority study. Adv Skin Wound Care. 2013;26:113-21.
  2. ALTABAX ( retapamulin). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2015-04-20, cited 2016-03-29].
  3. ALTABAX ( retapamulin). Labeling. U.S. Food and Drug Administration (FDA); 2012.
  4. Koning S, van der Wouden JC, Chosidow O, Twynholm M, Singh KP, Scangarella N et al. Efficacy and safety of retapamulin ointment as treatment of impetigo: randomized double-blind multicentre placebo-controlled trial. Br J Dermatol. 2008;158:1077-82.
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-05-30.]