6/10/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Retapamulin

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
A A
A A

Retapamulin

Retapamulin

Klass: A

Produkter

Altargo

Altargo
ATC-koder

D06AX13

D06AX13
Substanser

retapamulin

retapamulin
Sammanfattning

Effekten av retapamulin vid hudinfektioner är likvärdig hos kvinnor och män. Studier med könsanalys avseende dosering och biverkningar har dock inte hittats.

Effekten av retapamulin vid hudinfektioner är likvärdig hos kvinnor och män. Studier med könsanalys avseende dosering och biverkningar har dock inte hittats.
Background

Pharmacokinetics an dosing
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of retapamulin have been found.

Effects
The efficacy of topical retapamulin in patients with secondarily infected traumatic lesions was evaluated in a randomized, double-blind, placebo-controlled study (219 men, 140 women; all ages >2 months). Men/boys and women/girls receiving retapamulin had similar success rates, measured as clinical improvement [1]. Also, the original manufacturer report similar responses to retapamulin in treatment of impetigo in both sexes in clinical studies [2, 3].

Adverse events
Clinical trials of retapamulin safety have not reported sex-stratified results [1, 4].

Reproductive health issues
Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

# Pharmacokinetics an dosing No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of retapamulin have been found. # Effects The efficacy of topical retapamulin in patients with secondarily infected traumatic lesions was evaluated in a randomized, double-blind, placebo-controlled study (219 men, 140 women; all ages >2 months). Men/boys and women/girls receiving retapamulin had similar success rates, measured as clinical improvement [1]. Also, the original manufacturer report similar responses to retapamulin in treatment of impetigo in both sexes in clinical studies [2, 3]. # Adverse events Clinical trials of retapamulin safety have not reported sex-stratified results [1, 4]. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).
Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande retapamulin (ATC-kod D06AX13) på recept i Sverige år 2015, totalt 12 757 kvinnor och 10 131 män. Det motsvarar 2,6 respektive 2,1 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 0-9 år hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande retapamulin 1,7 gånger vanligare hos kvinnor [5].
Referenser
  1. Tomayko JF, Li G, Breton JJ, Scangarella-Oman N, Dalessandro M, Martin M. The safety and efficacy of topical retapamulin ointment versus placebo ointment in the treatment of secondarily infected traumatic lesions: a randomized, double-blind superiority study. Adv Skin Wound Care. 2013;26:113-21.
  2. ALTABAX ( retapamulin). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2015-04-20, cited 2016-03-29].
  3. ALTABAX ( retapamulin). Labeling. U.S. Food and Drug Administration (FDA); 2012.
  4. Koning S, van der Wouden JC, Chosidow O, Twynholm M, Singh KP, Scangarella N et al. Efficacy and safety of retapamulin ointment as treatment of impetigo: randomized double-blind multicentre placebo-controlled trial. Br J Dermatol. 2008;158:1077-82.
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-05-30.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 3/29/2016

Litteratursökningsdatum 3/29/2016