6/10/2023

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Flukloxacillin

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Flukloxacillin

Flukloxacillin

Klass: B

Produkter

Flucloxacillin, Flucloxacillin Orion, Flucloxacillin Sa......

Flucloxacillin, Flucloxacillin Orion, Flucloxacillin Sandoz, Flukloxacillin Athlone, Flukloxacillin Meda, Flukloxacillin Viatris, Heracillin
ATC-koder

J01CF05

J01CF05
Substanser

flukloxacillin, flukloxacillinmagnesiumoktahydrat, fluk......

flukloxacillin, flukloxacillinmagnesiumoktahydrat, flukloxacillinnatriummonohydrat
Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt och farmakokinetik för flukloxacillin.

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt och farmakokinetik för flukloxacillin.
Background

Pharmacokinetics and dosing
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of flucloxacillin have been found.

Effects
No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of flucloxacillin have been found.

Adverse effects
Clinical studies have reported a higher incidence of drug-induced liver injury in women with certain drugs such as nitrofurantoin, flucloxacillin, erythromycin and isoniazid [1]. Several retrospective observational studies have reported a female preponderance in flucloxacillin-induced liver injury. However, numbers of reported cases have been small and the differences between men and women have not reached statistical significance. [2-4]. A UK study of flucloxacillin-induced drug-induced liver injury (15 men, 36 women) showed association with HLA-B*5701 genotype [4].

Reproductive health issues
Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

# Pharmacokinetics and dosing No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of flucloxacillin have been found. # Effects No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of flucloxacillin have been found. # Adverse effects Clinical studies have reported a higher incidence of drug-induced liver injury in women with certain drugs such as nitrofurantoin, flucloxacillin, erythromycin and isoniazid [1]. Several retrospective observational studies have reported a female preponderance in flucloxacillin-induced liver injury. However, numbers of reported cases have been small and the differences between men and women have not reached statistical significance. [2-4]. A UK study of flucloxacillin-induced drug-induced liver injury (15 men, 36 women) showed association with HLA-B*5701 genotype [4]. # Reproductive health issues Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).
Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut tabletter innehållande flukloxacillin (ATC-kod J01CF05) på recept i Sverige år 2015, totalt 136 345 män och 128 786 kvinnor. Det motsvara 28 respektive 26 patienter per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var tabletter innehållande flukloxacillin 1,2 gånger vanligare hos män [5].
Referenser
  1. Leise MD, Poterucha JJ, Talwalkar JA. Drug-induced liver injury. Mayo Clin Proc. 2014;89:95-106.
  2. Olsson R, Wiholm BE, Sand C, Zettergren L, Hultcrantz R, Myrhed M. Liver damage from flucloxacillin, cloxacillin and dicloxacillin. J Hepatol. 1992;15:154-61.
  3. Fairley CK, Boyd I, Purcell P, McNeil J. Flucloxacillin jaundice. Lancet. 1992;339:679.
  4. Daly AK, Donaldson PT, Bhatnagar P, Shen Y, Pe'er I, Floratos A et al. HLA-B*5701 genotype is a major determinant of drug-induced liver injury due to flucloxacillin. Nat Genet. 2009;41:816-9.
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.]
Uppdaterat

Litteratursökningsdatum 2/3/2016

Litteratursökningsdatum 2/3/2016