2/21/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Fludrokortison

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Fludrokortison

Fludrokortison

Klass : B

  1. Puglisi S, Rossini A, Tabaro I, Cannavò S, Ferrau' F, Ragonese M et al. What factors have impact on glucocorticoid replacement in adrenal insufficiency: a real-life study. J Endocrinol Invest. 2020.
  2. Dalin F, Nordling Eriksson G, Dahlqvist P, Hallgren Å, Wahlberg J, Ekwall O, Söderberg S, Rönnelid J, Olcén P, Winqvist O, Catrina SB, Kriström B, Laudius M, Isaksson M, Halldin Stenlid M, Gustafsson J, Gebre-Medhin G, Björnsdottir S, Janson A, Åkerman AK, Åman J, Duchen K, Bergthorsdottir R, Johannsson G, Lindskog E, Landin-Olsson M, Elfving M, Waldenström E, Hulting AL, Kämpe O, Bensing S. Clinical and Immunological Characteristics of Autoimmune Addison Disease: A Nationwide Swedish Multicenter Study. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102(2):379-389.
  3. Skov J, Sundström A, Ludvigsson JF, Kämpe O, Bensing S. Sex-Specific Risk of Cardiovascular Disease in Autoimmune Addison Disease-A Population-Based Cohort Study. J Clin Endocrinol Metab. 2019;104(6):2031-2040.
  4. Piber D, Schultebraucks K, Mueller SC, Deuter CE, Wingenfeld K, Otte C. Mineralocorticoid receptor stimulation effects on spatial memory in healthy young adults: A study using the virtual Morris Water Maze task. Neurobiol Learn Mem. 2016;136:139-146.
  5. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.]