2/21/2024

Janusmed kön och genus

Janusmed kön och genus – Bikalutamid

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Kunskapsstödet är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För att komma till startsidan för Janusmed kön och genus och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
B B
B B

Bikalutamid

Bikalutamid

Klass : B

  1. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2018-12-17].
  2. Fass.se [cited 2018-12-06].
  3. Müderris II, Bayram F, Ozçelik B, Güven M. New alternative treatment in hirsutism: bicalutamide 25 mg/day. Gynecol Endocrinol. 2002;16(1):63-6.
  4. Moretti C, Guccione L, Di Giacinto P, Simonelli I, Exacoustos C, Toscano V et al. Combined Oral Contraception and Bicalutamide in Polycystic Ovary Syndrome and Severe Hirsutism: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103(3):824-838.
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2017 [cited 2018-12-17.]