Janusmed

Viktig information om Janusmed Biverkning
Tjänsten Janusmed Biverkning (via Janusmed integrerad i journalsystemet) är åter i drift. Läs mer angående felet och vilka läkemedel som varit berörda under Driftstatus.
Nytt på Janusmed!
Janusmed riskprofil öppnas för alla regioner. Janusmed Kön & Genus flyttar in på Janusmed web. Läs mer under Nyheter.
tixagevimab, cilgavimab
  • tixagevimab
  • cilgavimab

10/5/2022

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Läkemedelsprodukt / substans
Klass
Bedömning
cilgavimab
cilgavimab
2 2

Erfarenhet av behandling med cilgavimab under graviditet saknas men egenskaperna och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Cilgavimab bör därför kunna användas som profylax mot covid-19.

tixagevimab
tixagevimab
2 2

Erfarenhet av behandling med tixagevimab under graviditet saknas men egenskaperna och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Tixagevimab bör därför kunna användas som profylax mot covid-19.

Produkt/substans
Klass
cilgavimab
cilgavimab
2 2
tixagevimab
tixagevimab
2 2
2 2
2 2

Cilgavimab

Cilgavimab

Klass: 2

Produkter

EVUSHELD

EVUSHELD
ATC-koder

J06BD03

J06BD03
Substanser

cilgavimab

cilgavimab
Bedömning

Erfarenhet av behandling med cilgavimab under graviditet saknas men egenskaperna och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Cilgavimab bör därför kunna användas som profylax mot covid-19.

Erfarenhet av behandling med cilgavimab under graviditet saknas men egenskaperna och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Cilgavimab bör därför kunna användas som profylax mot covid-19.
Bakgrund

Cilgavimab är en monoklonal antikropp mot spikproteinet hos Sars-CoV-2-viruset. Den ingår i ett kombinationsläkemedel tillsammans med med en annan monoklonal antikropp, tixagevimab. De två antikropparna binder till olika ställen hos spikproteinet. Verkningsmekanismen är att de blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindra virusets penetration in i cellen [1].

Antikropparna är av IgG-typ som normalt transporteras över placenta i ökande hastighet från slutet av första tredjedelen av graviditeten. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Djurstudier av reproduktionstoxicitet har inte genomförts. Cilgavimab har dock inte visats binda till fostrets vävnader, och förväntas därför inte......

Cilgavimab är en monoklonal antikropp mot spikproteinet hos Sars-CoV-2-viruset. Den ingår i ett kombinationsläkemedel tillsammans med med en annan monoklonal antikropp, tixagevimab. De två antikropparna binder till olika ställen hos spikproteinet. Verkningsmekanismen är att de blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindra virusets penetration in i cellen [1]. Antikropparna är av IgG-typ som normalt transporteras över placenta i ökande hastighet från slutet av första tredjedelen av graviditeten. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Djurstudier av reproduktionstoxicitet har inte genomförts. Cilgavimab har dock inte visats binda till fostrets vävnader, och förväntas därför inte påverka fosterutvecklingen negativt [1].
Referenser
  1. AstraZeneca AB. SPC Evusheld. EMA [www]. EMA. [updated 2022-03-30, cited 2022-04-20].
Författare

Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.

Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 5/4/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
Se även
Läs mer
För patienter och allmänhet
2 2
2 2

Tixagevimab

Tixagevimab

Klass: 2

Produkter

EVUSHELD

EVUSHELD
ATC-koder

J06BD03

J06BD03
Substanser

tixagevimab

tixagevimab
Bedömning

Erfarenhet av behandling med tixagevimab under graviditet saknas men egenskaperna och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Tixagevimab bör därför kunna användas som profylax mot covid-19.

Erfarenhet av behandling med tixagevimab under graviditet saknas men egenskaperna och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Tixagevimab bör därför kunna användas som profylax mot covid-19.
Bakgrund

Tixagevimab är en monoklonal antikropp mot spikproteinet hos Sars-CoV-2-viruset. Den ingår i ett kombinationsläkemedel tillsammans med med en annan monoklonal antikropp, cilgavimab. De två antikropparna binder till olika ställen hos spikproteinet. Verkningsmekanismen är att de blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindra virusets penetration in i cellen [1].

Antikropparna är av IgG-typ som normalt transporteras över placenta i ökande hastighet från slutet av första tredjedelen av graviditeten. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Djurstudier av reproduktionstoxicitet har inte genomförts. Tixagevimab har dock inte visats binda till fostrets vävnader, och förväntas därför in......

Tixagevimab är en monoklonal antikropp mot spikproteinet hos Sars-CoV-2-viruset. Den ingår i ett kombinationsläkemedel tillsammans med med en annan monoklonal antikropp, cilgavimab. De två antikropparna binder till olika ställen hos spikproteinet. Verkningsmekanismen är att de blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindra virusets penetration in i cellen [1]. Antikropparna är av IgG-typ som normalt transporteras över placenta i ökande hastighet från slutet av första tredjedelen av graviditeten. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Djurstudier av reproduktionstoxicitet har inte genomförts. Tixagevimab har dock inte visats binda till fostrets vävnader, och förväntas därför inte påverka fosterutvecklingen negativt [1].
Referenser
  1. AstraZeneca AB. SPC Evusheld. EMA [www]. EMA. [updated 2022-03-30, cited 2022-04-20].
Författare

Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.

Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 5/4/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
Se även
Läs mer
För patienter och allmänhet