Janusmed

moxifloxacin, azitromycin, doxycyklin
  • moxifloxacin
  • azitromycin
  • doxycyklin

6/23/2024

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Läkemedel / substans
Klass
Bedömning
azitromycin
azitromycin
2 2

Viss erfarenhet finns av behandling med azitromycin under graviditeten, utan att någon betydande riskökning för fosterskador har påvisats. Användning bör ändå ske återhållsamt under tidig graviditet tills mer data finns. En eventuell riskökning är dock så liten att det inte finns anledning till oro om azitromycin har använts i tidig graviditet.

Azitromycin – ögondroppar
1 1

Azitromycin kan utan ökad risk för fostret användas som ögondroppar i normal dosering.

doxycyklin
doxycyklin
2 2

Allt talar för att doxycyklin saknar teratogen effekt och det finns ingen anledning till oro om läkemedlet har använts i tidig graviditet. Den enda kända biverkningen utgör en missfärgning av mjölktänderna om preparatet används från fjärde graviditetsmånaden och senare.

moxifloxacin
Moxifloxacin – systemiskt
2 2

Fluorokinoloner tycks inte öka risken för fosterskador, enligt tillgängliga data från behandling av gravida. För just moxifloxacin är dock data begränsade, vilket manar till försiktighet i tidig graviditet. I djurförsök har en påverkan på ledbrosk hos avkommorna påvisats efter exponering för fluorokinoloner. Teoretiskt skulle liknande effekter kunna fås vid behandling hos människa, men detta har inte rapporterats efter användning under graviditet. Om en kvinna har använt moxifloxacin i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet, inte så stor att det finns anledning till oro. 

Moxifloxacin – ögondroppar
1 1

Moxifloxacin ögondroppar kan utan risk användas under graviditet i normal dosering.

Produkt/substans
Klass
azitromycin
azitromycin
2 2
Azitromycin – ögondroppar
1 1
doxycyklin
doxycyklin
2 2
moxifloxacin
Moxifloxacin – systemiskt
2 2
Moxifloxacin – ögondroppar
1 1