Janusmed

Comirnaty (Koncentrat till injektionsvätska, dispersion), JCOVDEN (Injektionsvätska, suspension), Vaxzevria (Injektionsvätska, suspension), Spikevax (Injektionsvätska, dispersion)
  • Comirnaty (Koncentrat till injektionsvätska, dispersion)
  • JCOVDEN (Injektionsvätska, suspension)
  • Vaxzevria (Injektionsvätska, suspension)
  • Spikevax (Injektionsvätska, dispersion)

4/13/2024

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Läkemedel / substans
Klass
Bedömning
JCOVDEN (Injektionsvätska, suspension)
Vaccin mot covid-19 (annat än mRNA)
2 2

Inget tyder på att vaccinering mot covid-19 under graviditeten påverkar fosterutvecklingen eller graviditeten negativt. Erfarenheten av vacciner som framställs med annan teknik än via mRNA, är dock ännu begränsad. Därmed rekommenderas mRNA-vacciner i första hand. Det finns dock ingen anledning till oro för fostret, om andra covid-19-vacciner har getts under graviditeten.  Gravida kvinnor som infekteras med covid-19 har en högre risk att bli svårt sjuka. De föder oftare för tidigt, drabbas i högre grad av allvarliga komplikationer som blodproppar och behöver oftare sjukhusvård. . Det går också bra att vaccinera före vecka 12, vilket rekommenderas om kvinnan har ytterligare riskfaktorer. I första hand rekommenderas vaccination med mRNA vaccin. Se länk till Folkhälsomyndigheten nedan.

Vaxzevria (Injektionsvätska, suspension)
Vaccin mot covid-19 (annat än mRNA)
2 2

Inget tyder på att vaccinering mot covid-19 under graviditeten påverkar fosterutvecklingen eller graviditeten negativt. Erfarenheten av vacciner som framställs med annan teknik än via mRNA, är dock ännu begränsad. Därmed rekommenderas mRNA-vacciner i första hand. Det finns dock ingen anledning till oro för fostret, om andra covid-19-vacciner har getts under graviditeten.  Gravida kvinnor som infekteras med covid-19 har en högre risk att bli svårt sjuka. De föder oftare för tidigt, drabbas i högre grad av allvarliga komplikationer som blodproppar och behöver oftare sjukhusvård. . Det går också bra att vaccinera före vecka 12, vilket rekommenderas om kvinnan har ytterligare riskfaktorer. I första hand rekommenderas vaccination med mRNA vaccin. Se länk till Folkhälsomyndigheten nedan.

Comirnaty (Koncentrat till injektionsvätska, dispersion)
Vaccin mot covid-19 (mRNA)
1 1

Inget tyder på att vaccinering mot covid-19 med mRNA-vaccin under graviditeten påverkar fosterutvecklingen eller graviditeten negativt. Det visar samstämmiga uppföljningar av ett stort antal vaccinerade gravida kvinnor. Vaccinet förs inte över till fostret. Däremot passerar de skyddande antikropparna som bildas efter vaccinationen över till barnet, som därmed också får ett skydd mot covid-19.  Gravida kvinnor som infekteras med covid-19 har en högre risk att bli svårt sjuka. De föder oftare för tidigt, drabbas i högre grad av allvarliga komplikationer som blodproppar och behöver oftare sjukhusvård. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att alla gravida erbjuds vaccination med ett mRNA-vaccin efter vecka 12. Det går också bra att vaccinera före vecka 12, vilket rekommenderas om kvinnan har ytterligare riskfaktorer. Se länk till Folkhälsomyndigheten nedan.

Spikevax (Injektionsvätska, dispersion)
Vaccin mot covid-19 (mRNA)
1 1

Inget tyder på att vaccinering mot covid-19 med mRNA-vaccin under graviditeten påverkar fosterutvecklingen eller graviditeten negativt. Det visar samstämmiga uppföljningar av ett stort antal vaccinerade gravida kvinnor. Vaccinet förs inte över till fostret. Däremot passerar de skyddande antikropparna som bildas efter vaccinationen över till barnet, som därmed också får ett skydd mot covid-19.  Gravida kvinnor som infekteras med covid-19 har en högre risk att bli svårt sjuka. De föder oftare för tidigt, drabbas i högre grad av allvarliga komplikationer som blodproppar och behöver oftare sjukhusvård. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att alla gravida erbjuds vaccination med ett mRNA-vaccin efter vecka 12. Det går också bra att vaccinera före vecka 12, vilket rekommenderas om kvinnan har ytterligare riskfaktorer. Se länk till Folkhälsomyndigheten nedan.

Produkt/substans
Klass
JCOVDEN (Injektionsvätska, suspension)
Vaccin mot covid-19 (annat än mRNA)
2 2
Vaxzevria (Injektionsvätska, suspension)
Vaccin mot covid-19 (annat än mRNA)
2 2
Comirnaty (Koncentrat till injektionsvätska, dispersion)
Vaccin mot covid-19 (mRNA)
1 1
Spikevax (Injektionsvätska, dispersion)
Vaccin mot covid-19 (mRNA)
1 1