Janusmed

moxifloxacin, azitromycin, doxycyklin
  • moxifloxacin
  • azitromycin
  • doxycyklin

5/20/2024

Janusmed amning

Amning

Läkemedel / substans
Klass
Rekommendation för hälso- och sjukvården
Råd till allmänheten
azitromycin
azitromycin
3 3

Azitromycins långa halveringstid innebär att risken för friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig även vid intag av enstaka doser. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

moxifloxacin
Moxifloxacin - systemiskt
3 3

Användning under amning avrådes eftersom risk för ledskador hos barnet inte helt kan uteslutas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Moxifloxacin - ögondroppar
2 2

Den låga systemkoncentrationen hos modern vid lokalbehandling i ögat (1) innebär att risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. För att ytterligare minska systemexponeringen kan nasolakrimal ocklusion utföras.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

doxycyklin
doxycyklin
2 2

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid korttidsbehandling.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Produkt/substans
Klass
azitromycin
azitromycin
3 3
moxifloxacin
Moxifloxacin - systemiskt
3 3
Moxifloxacin - ögondroppar
2 2
doxycyklin
doxycyklin
2 2