Janusmed

primidon, sildenafil
  • primidon
  • sildenafil

12/6/2023

Janusmed amning

Amning

Läkemedelsprodukt / substans
Klass
Rekommendation för hälso- och sjukvården
Råd till allmänheten
primidon
primidon
3 3

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög vid även vid terapeutiska doser.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

sildenafil
? ?

Inte bedömd i Janusmed amning

Produkt/substans
Klass
primidon
primidon
3 3
sildenafil
? ?