Janusmed

Comirnaty (Koncentrat till injektionsvätska, dispersion), JCOVDEN (Injektionsvätska, suspension), Vaxzevria (Injektionsvätska, suspension), Spikevax (Injektionsvätska, dispersion)
 • Comirnaty (Koncentrat till injektionsvätska, dispersion)
 • JCOVDEN (Injektionsvätska, suspension)
 • Vaxzevria (Injektionsvätska, suspension)
 • Spikevax (Injektionsvätska, dispersion)

2/4/2023

Janusmed amning

Amning

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.

Läkemedelsprodukt / substans
Klass
Rekommendation för hälso- och sjukvården
Råd till allmänheten
Comirnaty (Koncentrat till injektionsvätska, dispersion)
Vaccin mot covid-19 (mRNA)
1 1

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som försumbar, eftersom vaccinet inte innehåller levande virus.

Går bra att använda under amning

JCOVDEN (Injektionsvätska, suspension)
Vaccin mot covid-19 (adenovirusvektor)
1 1

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som försumbar, eftersom vaccinet inte innehåller något komplett virus.

Går bra att använda under amning

Spikevax (Injektionsvätska, dispersion)
Vaccin mot covid-19 (mRNA)
1 1

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som försumbar, eftersom vaccinet inte innehåller levande virus.

Går bra att använda under amning

Vaxzevria (Injektionsvätska, suspension)
Vaccin mot covid-19 (adenovirusvektor)
1 1

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som försumbar, eftersom vaccinet inte innehåller något komplett virus.

Går bra att använda under amning

Produkt/substans
Klass
Comirnaty (Koncentrat till injektionsvätska, dispersion)
Vaccin mot covid-19 (mRNA)
1 1
JCOVDEN (Injektionsvätska, suspension)
Vaccin mot covid-19 (adenovirusvektor)
1 1
Spikevax (Injektionsvätska, dispersion)
Vaccin mot covid-19 (mRNA)
1 1
Vaxzevria (Injektionsvätska, suspension)
Vaccin mot covid-19 (adenovirusvektor)
1 1
1 1
1 1

Vaccin mot covid-19 (adenovirusvektor)

Vaccin mot covid-19 (adenovirusvektor)

Klass: 1

Produkter

JCOVDEN, Vaxzevria

JCOVDEN, Vaxzevria
ATC-koder

J07BN02

J07BN02
Substanser

adenovirus serotyp 26 (Ad26) vektor, kodar för SARS-CoV......

adenovirus serotyp 26 (Ad26) vektor, kodar för SARS-CoV-2 spike-protein, rekombinant, schimpans-adenovirusvektor, kodar för SARS-CoV-2 spike-protein, rekombinant
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som försumbar, eftersom vaccinet inte innehåller något komplett virus.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som försumbar, eftersom vaccinet inte innehåller något komplett virus.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

IgA och IgG antikroppar mot SARS-CoV-2 har påvisats i bröstmjölk (1,2). Inga negativa effekter har rapporterats hos 25 ammade barn (1,2).

IgA och IgG antikroppar mot SARS-CoV-2 har påvisats i bröstmjölk (1,2). Inga negativa effekter har rapporterats hos 25 ammade barn (1,2).
Referenser
 1. Lechosa-Muñiz C, Paz-Zulueta M, Mendez-Legaza JM, Irure-Ventura J, Cuesta González R, Calvo Montes J, López-Hoyos M, Llorca J, Cabero-Pérez MJ. Induction of SARS-CoV-2-Specific IgG and IgA in Serum and Milk with Different SARS-CoV-2 Vaccines in Breastfeeding Women: A Cross-Sectional Study in Northern Spain. Int J Environ Res Public Health. 2021 Aug 21;18(16):8831.
 2. Scrimin F, Campisciano G, Comar M, Ragazzon C, Davanzo R, Quadrifoglio M et al. IgG and IgA Antibodies Post SARS-CoV-2 Vaccine in the Breast Milk and Sera of Breastfeeding Women. Vaccines (Basel). 2022;10(1):0.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022

1 1
1 1

Vaccin mot covid-19 (mRNA)

Vaccin mot covid-19 (mRNA)

Klass: 1

Produkter

Comirnaty, Spikevax, Comirnaty Original/Omicron BA.......

Comirnaty, Comirnaty Original/Omicron BA.1, Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, Spikevax, Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1, Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5
ATC-koder

J07BN01

J07BN01
Substanser

elasomeran, tozinameran

elasomeran, tozinameran
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som försumbar, eftersom vaccinet inte innehåller levande virus.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som försumbar, eftersom vaccinet inte innehåller levande virus.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

IgA och IgG antikroppar mot SARS-CoV-2 har påvisats i bröstmjölk i flera studier (2, 4-14, 18-22) och även T-celler i en studie (21), medan mRNA antingen inte kunde påvisas eller fanns i mycket låga nivåer efter vaccination (1, 4). Nästan 5000 barn har ammats av mödrar som vaccinerats med mRNA vaccin mot Covid-19 (1,3, 14-17). Förkylningssymtom men inga allvarliga symtom har rapporterats hos några av de ammade barnen (3, 14-16).

IgA och IgG antikroppar mot SARS-CoV-2 har påvisats i bröstmjölk i flera studier (2, 4-14, 18-22) och även T-celler i en studie (21), medan mRNA antingen inte kunde påvisas eller fanns i mycket låga nivåer efter vaccination (1, 4). Nästan 5000 barn har ammats av mödrar som vaccinerats med mRNA vaccin mot Covid-19 (1,3, 14-17). Förkylningssymtom men inga allvarliga symtom har rapporterats hos några av de ammade barnen (3, 14-16).
Referenser
 1. Golan Y, Prahl M, Cassidy A, Lin CY, Ahituv N, Flaherman VJ et al. Evaluation of Messenger RNA From COVID-19 BTN162b2 and mRNA-1273 Vaccines in Human Milk. JAMA Pediatr. 2021;175(10):1069-1071.
 2. Jakuszko K, Koscielska-Kasprzak K, Zabinska M, Bartoszek D, Poznanski P, Rukasz D, Klak R, Królak-Olejnik B, Krajewska M . Immune Response to Vaccination against COVID-19 in Breastfeeding Health Workers Vaccines (Basel). 2021;Jun 17; 9(6):663.
 3. Perl SH, Uzan-Yulzari A, Klainer H, Asiskovich L, Youngster M, Rinott E et al. SARS-CoV-2-Specific Antibodies in Breast Milk After COVID-19 Vaccination of Breastfeeding Women. JAMA. 2021;325(19):2013-2014.
 4. Low JM, Gu Y, Ng MSF, Amin Z, Lee LY, Ng YPM et al. Codominant IgG and IgA expression with minimal vaccine mRNA in milk of BNT162b2 vaccinees. NPJ Vaccines. 2021;6(1):105.
 5. Golan Y, Prahl M, Cassidy AG, Gay C, Wu AHB, Jigmeddagva U et al. COVID-19 mRNA Vaccination in Lactation: Assessment of Adverse Events and Vaccine Related Antibodies in Mother-Infant Dyads. Front Immunol. 2021;12(0):777103.
 6. Kelly JC, Carter EB, Raghuraman N, Nolan LS, Gong Q, Lewis AN et al. Anti-severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 antibodies induced in breast milk after Pfizer-BioNTech/BNT162b2 vaccination. Am J Obstet Gynecol. 2021;225(1):101-103.
 7. Collier AY, McMahan K, Yu J, Tostanoski LH, Aguayo R, Ansel J et al. Immunogenicity of COVID-19 mRNA Vaccines in Pregnant and Lactating Women. JAMA. 2021;325(23):2370-2380.
 8. Baird JK, Jensen SM, Urba WJ, Fox BA, Baird JR. SARS-CoV-2 Antibodies Detected in Mother's Milk Post-Vaccination. J Hum Lact. 2021;37(3):492-498.
 9. Guida M, Terracciano D, Cennamo M, Aiello F, La Civita E, Esposito G et al. COVID-19 Vaccine mRNABNT162b2 Elicits Human Antibody Response in Milk of Breastfeeding Women. Vaccines (Basel). 2021;9(7).
 10. Schwartz A, Nir O, Toussia-Cohen S, Leibovich L, Strauss T, Asraf K et al. Presence of SARS-CoV-2 antibodies in lactating women and their infants following BNT162b2 messenger RNA vaccine. Am J Obstet Gynecol. 2021;225(5):577-579.
 11. Esteve-Palau E, Gonzalez-Cuevas A, Guerrero ME, Garcia-Terol C, Alvarez MC, Casadevall D et al. Quantification of Specific Antibodies Against SARS-CoV-2 in Breast Milk of Lactating Women Vaccinated With an mRNA Vaccine. JAMA Netw Open. 2021;4(8):e2120575.
 12. Valcarce V, Stafford LS, Neu J, Cacho N, Parker L, Mueller M et al. Detection of SARS-CoV-2-Specific IgA in the Human Milk of COVID-19 Vaccinated Lactating Health Care Workers. Breastfeed Med. 2021.
 13. Romero Ramírez DS, Lara Pérez MM, Carretero Pérez M, Suárez Hernández MI, Martín Pulido S, Pera Villacampa L, Fernández Vilar AM, Rivero Falero M, González Carretero P, Reyes Millán B, Roper S, García Bello MÁ. SARS-CoV-2 Antibodies in Breast Milk After Vaccination. Pediatrics. 2021 Aug
 14. Lechosa-Muñiz C, Paz-Zulueta M, Mendez-Legaza JM, Irure-Ventura J, Cuesta González R, Calvo Montes J, López-Hoyos M, Llorca J, Cabero-Pérez MJ. Induction of SARS-CoV-2-Specific IgG and IgA in Serum and Milk with Different SARS-CoV-2 Vaccines in Breastfeeding Women: A Cross-Sectional Study in Northern Spain. Int J Environ Res Public Health. 2021 Aug 21;18(16):8831.
 15. McLaurin-Jiang S, Garner CD, Krutsch K, Hale TW. Maternal and Child Symptoms Following COVID-19 Vaccination Among Breastfeeding Mothers. Breastfeed Med. 2021 Sep;16(9):702-709.
 16. Bertrand K, Honerkamp-Smith G, Chambers CD. Maternal and Child Outcomes Reported by Breastfeeding Women Following Messenger RNA COVID-19 Vaccination. Breastfeed Med. 2021;16(9):697-701.
 17. Low JM, Lee LY, Ng YPM, Zhong Y, Amin Z. Breastfeeding Mother and Child Clinical Outcomes After COVID-19 Vaccination. J Hum Lact. 2021;0(0):8903344211056522.
 18. Juncker HG, Mulleners SJ, van Gils MJ, de Groot CJM, Pajkrt D, Korosi A et al. The Levels of SARS-CoV-2 Specific Antibodies in Human Milk Following Vaccination. J Hum Lact. 2021;37(3):477-484.
 19. Charepe N, Gonçalves J, Juliano AM, Lopes DG, Canhão H, Soares H et al. COVID-19 mRNA vaccine and antibody response in lactating women: a prospective cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2021;21(1):632.
 20. Nir O, Schwartz A, Toussia-Cohen S, et al . Maternal-neonatal transfer of SARS CoV-2 IgGantibodies among parturient women treated with BNT162b2 mRNA vaccine duringpregnancy. Am J Obstet Gynecol MFM. 2021;100492.
 21. Gonçalves J, Juliano AM, Charepe N, Alenquer M, Athayde D, Ferreira F et al. Secretory IgA and T cells targeting SARS-CoV-2 spike protein are transferred to the breastmilk upon mRNA vaccination. Cell Rep Med. 2021;2(12):100468.
 22. Rosenberg-Friedman M, Kigel A, Bahar Y, Werbner M, Alter J, Yogev Y et al. BNT162b2 mRNA vaccine elicited antibody response in blood and milk of breastfeeding women. Nat Commun. 2021;12(1):6222.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022