Janusmed

Alvedon (Filmdragerad tablett), Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse), Targiniq (Depottablett), Eliquis (Filmdragerad tablett), OxyNorm (Kapsel, hård), etoricoxib, omeprazol
  • Alvedon (Filmdragerad tablett)
  • Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse)
  • Targiniq (Depottablett)
  • Eliquis (Filmdragerad tablett)
  • OxyNorm (Kapsel, hård)
  • etoricoxib
  • omeprazol

6/23/2024

Janusmed amning

Amning

Läkemedel / substans
Klass
Rekommendation för hälso- och sjukvården
Råd till allmänheten
Eliquis (Filmdragerad tablett)
apixaban
3 3

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög vid terapeutiska doser.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

etoricoxib
etoricoxib
2 2

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid enstaka doser, men etoricoxibs långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet vid upprepad dosering.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

OxyNorm (Kapsel, hård)
oxikodon
2 2

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Barnet bör observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression, speciellt vid upprepad dosering.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Targiniq (Depottablett)
oxikodon
2 2

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Barnet bör observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression, speciellt vid upprepad dosering.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Naloxon - peroral/sublingual
1 1

Naloxons låga systemiska biotillgänglighet vid oralt intag innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.

Går bra att använda under amning

Alvedon (Filmdragerad tablett)
paracetamol
1 1

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.

Går bra att använda under amning

Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse)
kalium
1 1

Då bröstmjölk innehåller höga nivåer kalium (3-4 gånger högre än i plasma) och kalium passerar fritt in och ut från mjölk (1) anses risken för barnet vara låg vid terapeutiska doser.

Går bra att använda under amning

makrogol
1 1

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser. Makrogol absorberas inte från mag-tarmkanalen efter oral tillförsel (1).

Går bra att använda under amning

Natriumklorid - systemiskt
1 1

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid normalt saltintag.

Går bra att använda under amning

natriumvätekarbonat
1 1

Det saknas data om övergång i bröstmjölk, men eftersom natriumvätekarbonat är samma sak som natriumbikarbonat (finns i till exempel bakpulver) är det inte rimligt att anta att det skulle föreligga en risk för ammade barn.

Går bra att använda under amning

omeprazol
omeprazol
1 1

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Går bra att använda under amning

Produkt/substans
Klass
Eliquis (Filmdragerad tablett)
apixaban
3 3
etoricoxib
etoricoxib
2 2
OxyNorm (Kapsel, hård)
oxikodon
2 2
Targiniq (Depottablett)
oxikodon
2 2
Naloxon - peroral/sublingual
1 1
Alvedon (Filmdragerad tablett)
paracetamol
1 1
Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse)
kalium
1 1
makrogol
1 1
Natriumklorid - systemiskt
1 1
natriumvätekarbonat
1 1
omeprazol
omeprazol
1 1