5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – vortioxetinlaktat, vattenfri

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Vortioxetin

Vortioxetin

Klass: 3

Produkter

Brintellix

Brintellix
ATC-Koder

N06AX26

N06AX26
Substanser

vortioxetin, vortioxetinhydrobromid, vattenfri, vortiox......

vortioxetin, vortioxetinhydrobromid, vattenfri, vortioxetinlaktat, vattenfri
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Data om övergång i bröstmjölk samt effekt på ammade barn saknas varför annat antidepressivum rekommenderas. Om amning trots detta sker bör barnet observeras för serotonerga biverkningar (t. ex. påverkan på viktuppgång, diarré/förstoppning).

Data om övergång i bröstmjölk samt effekt på ammade barn saknas varför annat antidepressivum rekommenderas. Om amning trots detta sker bör barnet observeras för serotonerga biverkningar (t. ex. påverkan på viktuppgång, diarré/förstoppning).
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

   3 3
   3 3

   Vortioxetin

   Vortioxetin

   Klass: 3

   Produkter

   Brintellix

   Brintellix
   ATC-Koder

   N06AX26

   N06AX26
   Substanser

   vortioxetin, vortioxetinhydrobromid, vattenfri, vortiox......

   vortioxetin, vortioxetinhydrobromid, vattenfri, vortioxetinlaktat, vattenfri
   Rekommendation för hälso- och sjukvården

   Data om övergång i bröstmjölk samt effekt på ammade barn saknas varför annat antidepressivum rekommenderas. Om amning trots detta sker bör barnet observeras för serotonerga biverkningar (t. ex. påverkan på viktuppgång, diarré/förstoppning).

   Data om övergång i bröstmjölk samt effekt på ammade barn saknas varför annat antidepressivum rekommenderas. Om amning trots detta sker bör barnet observeras för serotonerga biverkningar (t. ex. påverkan på viktuppgång, diarré/förstoppning).
   Råd till allmänheten

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
   Bakgrund

   Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

   Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
   Referenser
     Författare

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
     Fasstexter
     För patienter och allmänhet

     Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022