5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – vedolizumab

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Vedolizumab

Vedolizumab

Klass: 2

Produkter

Entyvio

Entyvio
ATC-Koder

L04AA33

L04AA33
Substanser

vedolizumab

vedolizumab
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Den eventuella lokaleffekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Den eventuella lokaleffekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-3). Även om substansen verkar passera till bröstmjölk i låg grad (1-3), kan den relativa barndosen inte beräknas med säkerhet. Inga negativa effekter har rapporterats hos 26 ammade barn (1,2,4).

Passerar över till bröstmjölk (1-3). Även om substansen verkar passera till bröstmjölk i låg grad (1-3), kan den relativa barndosen inte beräknas med säkerhet. Inga negativa effekter har rapporterats hos 26 ammade barn (1,2,4).
Referenser
  1. Julsgaard M, Kjeldsen J, Bibby BM, Brock B, Baumgart DC. Vedolizumab Concentrations in the Breast Milk of Nursing Mothers With Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology. 2017; 0:1-3.
  2. Lahat A, Shitrit AB, Naftali T, Milgrom Y, Elyakim R, Goldin E et al. Vedolizumab Levels in Breast Milk of Nursing Mothers With Inflammatory Bowel Disease. J Crohns Colitis. 2018;12:120-123.
  3. Sun W, Fennimore B, Beaulieu DB, Arsenescu R, Stein AC, Chen J et al. Vedolizumab Concentrations in Breast Milk: Results from a Prospective, Postmarketing, Milk-Only Lactation Study in Nursing Mothers with Inflammatory Bowel Disease. Clin Pharmacokinet. 2021
  4. Moens A, van Hoeve K, Humblet E, Rahier JF, Bossuyt P, Dewit S et al. Outcome of Pregnancies in Female Patients With Inflammatory Bowel Diseases Treated With Vedolizumab. J Crohns Colitis. 2019;13(1):12-18.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Vedolizumab

Vedolizumab

Klass: 2

Produkter

Entyvio

Entyvio
ATC-Koder

L04AA33

L04AA33
Substanser

vedolizumab

vedolizumab
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Den eventuella lokaleffekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Den eventuella lokaleffekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-3). Även om substansen verkar passera till bröstmjölk i låg grad (1-3), kan den relativa barndosen inte beräknas med säkerhet. Inga negativa effekter har rapporterats hos 26 ammade barn (1,2,4).

Passerar över till bröstmjölk (1-3). Även om substansen verkar passera till bröstmjölk i låg grad (1-3), kan den relativa barndosen inte beräknas med säkerhet. Inga negativa effekter har rapporterats hos 26 ammade barn (1,2,4).
Referenser
  1. Julsgaard M, Kjeldsen J, Bibby BM, Brock B, Baumgart DC. Vedolizumab Concentrations in the Breast Milk of Nursing Mothers With Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology. 2017; 0:1-3.
  2. Lahat A, Shitrit AB, Naftali T, Milgrom Y, Elyakim R, Goldin E et al. Vedolizumab Levels in Breast Milk of Nursing Mothers With Inflammatory Bowel Disease. J Crohns Colitis. 2018;12:120-123.
  3. Sun W, Fennimore B, Beaulieu DB, Arsenescu R, Stein AC, Chen J et al. Vedolizumab Concentrations in Breast Milk: Results from a Prospective, Postmarketing, Milk-Only Lactation Study in Nursing Mothers with Inflammatory Bowel Disease. Clin Pharmacokinet. 2021
  4. Moens A, van Hoeve K, Humblet E, Rahier JF, Bossuyt P, Dewit S et al. Outcome of Pregnancies in Female Patients With Inflammatory Bowel Diseases Treated With Vedolizumab. J Crohns Colitis. 2019;13(1):12-18.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022