2/21/2024

Janusmed amning

Janusmed amning – sulfametoxazol

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Sulfametoxazol

Sulfametoxazol

Klass : 2

  1. Miller RD, Salter AJ. The passage of trimethoprim/sulfamethoxazole into breast milk and its significance. In: Daikos CK, ed. Progress in Chemotherapy. Antibacterial chemotherapy. 1974;1:687-91.
  2. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399.
  3. Chung AM, Reed MD, Blumer JL. Antibiotics and breast-feeding: a critical review of the literature. Paediatr Drugs. 2002;4(12):817-37. Review.
  4. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200.

Innehållet senast uppdaterat 2/7/2024