12/2/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – sulfametoxazol

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Sulfametoxazol

Sulfametoxazol

Klass: 2

Produkter

Bactrim, Bactrim forte, Cotrim-ratiopharm, Eusaprim, Eu......

Bactrim, Bactrim forte, Cotrim-ratiopharm, Eusaprim, Eusaprim forte, Trimesolphar
ATC-koder

J01EE01

J01EE01
Substanser

kotrimoxazol, sulfametoxazol

kotrimoxazol, sulfametoxazol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för påverkan på friska fullgångna barn troligen låg vid terapeutiska doser. Exponering av prematurer och sjuka barn, barn med hyperbilirubinemi eller glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist bör undvikas, på grund av risk för kärnikterus (2). Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Risken för påverkan på friska fullgångna barn troligen låg vid terapeutiska doser. Exponering av prematurer och sjuka barn, barn med hyperbilirubinemi eller glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist bör undvikas, på grund av risk för kärnikterus (2). Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 50 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 3,4% och barndosen beräknas till 6 mg/L (maternell dos 800mgx2), vilket kan jämföras med att terapeutisk dos för barn i samma storlek är 200 mg/dygn (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (4). Amningssvårigheter har rapporterats hos två ammade barn (4).

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 50 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 3,4% och barndosen beräknas till 6 mg/L (maternell dos 800mgx2), vilket kan jämföras med att terapeutisk dos för barn i samma storlek är 200 mg/dygn (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (4). Amningssvårigheter har rapporterats hos två ammade barn (4).
Referenser
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200.
  2. Chung AM, Reed MD, Blumer JL. Antibiotics and breast-feeding: a critical review of the literature. Paediatr Drugs. 2002;4(12):817-37. Review.
  3. Miller RD, Salter AJ. The passage of trimethoprim/sulfamethoxazole into breast milk and its significance. In: Daikos CK, ed. Progress in Chemotherapy. Antibacterial chemotherapy. 1974;1:687-91.
  4. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022