12/2/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – sotalol

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Sotalol

Sotalol

Klass: 2

Produkter

Sotacor, Sotalol 2care4, Sotalol Ebb, Sotalol Mylan, So......

Sotacor, Sotalol 2care4, Sotalol Ebb, Sotalol Mylan, Sotalol Orifarm, Sotalol ratiopharm, Sotalol-Carinopharm
ATC-koder

C07AA07

C07AA07
Substanser

sotalol, sotalolhydroklorid

sotalol, sotalolhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Sotalol har dock en ovanligt hög övergång i bröstmjölk och barnet bör observeras för symtom på betablockad.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Sotalol har dock en ovanligt hög övergång i bröstmjölk och barnet bör observeras för symtom på betablockad.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från sju kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 30 % (1-3). Inga negativa effekter har rapporterats hos sex ammade barn (2,3).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från sju kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 30 % (1-3). Inga negativa effekter har rapporterats hos sex ammade barn (2,3).
Referenser
  1. Wagner X, Jouglard J, Moulin M, Miller AM, Petitjean J, Pisapia A. Coadministration of flecainide acetate and sotalol during pregnancy: lack of teratogenic effects, passage across the placenta, and excretion in human breast milk. Am Heart J. 1990;119:700-2.
  2. O'Hare MF, Murnaghan GA, Russell CJ et al. Sotalol as a hypotensive agent in pregnancy. Br J Obstet Gynaecol. 1980;87:814-20.
  3. Hackett LP, Wojnar-Horton RE, Dusci LJ et al. Excretion of sotalol in breast milk. Br J Clin Pharmacol. 1990;29(2):277-8.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022