5/25/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – probenecid

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Probenecid

Probenecid

Klass: 2

Produkter

Probecid, Probenecid Biokanol

Probecid, Probenecid Biokanol
ATC-Koder

M04AB01

M04AB01
Substanser

probenecid

probenecid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 2,7%. Grön diarré, obehagskänslor och gråt har rapporterats hos ett ammat barn, men modern behandlades även med cefalexin vilket förefaller som en troligare orsak till barnets symtom (1).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 2,7%. Grön diarré, obehagskänslor och gråt har rapporterats hos ett ammat barn, men modern behandlades även med cefalexin vilket förefaller som en troligare orsak till barnets symtom (1).
Referenser
  1. Ilett KF, Hackett LP, Ingle B, Bretz PJ. Transfer of probenecid and cephalexin into breast milk. Ann Pharmacother. 2006 May;40(5):986-989
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022