6/29/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – pivmecillinamhydroklorid

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Pivmecillinam

Pivmecillinam

Klass: 2

Produkter

Penomax, Selexid

Penomax, Selexid
ATC-Koder

J01CA08

J01CA08
Substanser

pivmecillinam, pivmecillinamhydroklorid

pivmecillinam, pivmecillinamhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Pivmecillinam är en prodrug som efter absorbtion snabbt hydrolyseras till mecillinam.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Pivmecillinam är en prodrug som efter absorbtion snabbt hydrolyseras till mecillinam.
Referenser
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022