6/29/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – pamidronsyra

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Pamidronat

Pamidronat

Klass: 2

Produkter

Pamidrocell, Pamidronat Meda, Pamidronat Teva, Pamidron......

Pamidrocell, Pamidronat Meda, Pamidronat Teva, Pamidronatdinatrium Pfizer, Pamifos
ATC-Koder

M05BA03

M05BA03
Substanser

pamidronatdinatrium, vattenfri, pamidronatdinatriumpent......

pamidronatdinatrium, vattenfri, pamidronatdinatriumpentahydrat, pamidronsyra
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid terapeutiska doser. Om man överväger att amma kan man minska den teoretiska risken för exponering av det ammade barnet genom att vänta med amning i tio timmar efter intagen dos, eftersom pamidronsyra har en relativt kort halveringstid i serum.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid terapeutiska doser. Om man överväger att amma kan man minska den teoretiska risken för exponering av det ammade barnet genom att vänta med amning i tio timmar efter intagen dos, eftersom pamidronsyra har en relativt kort halveringstid i serum.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk är ofullständig. Pamidronat kunde inte detekteras i bröstmjölk hos en ammande kvinna (detektionsgräns 0,4 µmol/liter) (1). Kliniska data på barn saknas. Den orala absorptionen av eventuellt pamidronat i bröstmjölk torde vara låg på grund av komplexbildning med kalcium.

Dokumentation om övergång i bröstmjölk är ofullständig. Pamidronat kunde inte detekteras i bröstmjölk hos en ammande kvinna (detektionsgräns 0,4 µmol/liter) (1). Kliniska data på barn saknas. Den orala absorptionen av eventuellt pamidronat i bröstmjölk torde vara låg på grund av komplexbildning med kalcium.
Referenser
  1. Siminoski K, Fitzgerald AA, Flesch G, Gross MS. Intravenous pamidronate for treatment of reflex sympathetic dystrophy during breast feeding. J Bone Miner Res. 2000;15:2052-5.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022