5/23/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – paliperidonpalmitat

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Paliperidon

Paliperidon

Klass: 1

Produkter

INVEGA, Paliperidon Ebb, Paliperidon Krka, TREVICTA, Xe......

INVEGA, Paliperidon Ebb, Paliperidon Krka, TREVICTA, Xeplion
ATC-Koder

N05AX13

N05AX13
Substanser

paliperidon, paliperidonpalmitat

paliperidon, paliperidonpalmitat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är dock okända.

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är dock okända.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Kliniska data på barn saknas för paliperidon. Paliperidon är dock 9-hydroxyrisperidon, den aktiva metaboliten av risperidon. Risperidon passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från fem kvinnor beräknas den relativa barndosen (modersubstans+aktiv metabolit) till högst 4,7 % (1,2,5). Icke detekterbara nivåer av modersubstans och högst 0,24 nmol/L aktiv metabolit uppmättes i plasma från tre barn (2,3). Inga negativa effekter rapporterades hos sex barn (2,3,4,5). Sedering har rapporterats hos ett ammat barn men modern behandlades även med flurazepam och klonazepam (6).

Passerar över till bröstmjölk. Kliniska data på barn saknas för paliperidon. Paliperidon är dock 9-hydroxyrisperidon, den aktiva metaboliten av risperidon. Risperidon passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från fem kvinnor beräknas den relativa barndosen (modersubstans+aktiv metabolit) till högst 4,7 % (1,2,5). Icke detekterbara nivåer av modersubstans och högst 0,24 nmol/L aktiv metabolit uppmättes i plasma från tre barn (2,3). Inga negativa effekter rapporterades hos sex barn (2,3,4,5). Sedering har rapporterats hos ett ammat barn men modern behandlades även med flurazepam och klonazepam (6).
Referenser
  1. Hill RC, McIvor RJ, Wojnar-Horton RE, Hackett LP, Ilett KF. Risperidone distribution and excretion into human milk: case report and estimated infant exposure during breast-feeding. J Clin Psychopharmacol 2000;20:285-6
  2. Ilett KF, Hackett LP, Kristensen JH, Vaddadi KS, Gardiner SJ, Begg EJ. Transfer of risperidone and 9-hydroxyrisperidone into human milk. Ann Pharmacother 2004;38(2):273-276.
  3. Aichhorn W, Stuppaeck C, Whitworth AB. Risperidone and breast-feeding. J Psychopharmacol 2005;19(2):211-213.
  4. Ratnayake T, Libretto SE. No complications with risperidone treatment before and throughout pregnancy and during the nursing period. J Clin Psychiatry 2002;63(1):76-77.
  5. Weggelaar NM, Keijer WJ, Janssen PK. A case report of risperidone distribution and excretion into human milk: how to give good advice if you have not enough data available. J Clin Psychopharmacol. 2011;31:129-31.
  6. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. J Pediatr. 2012;161(3):448-51.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022