5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – klorpromazinembonat

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Klorpromazin

Klorpromazin

Klass: 3

Produkter

Chlorpromazine, Chlorpromazine Hydrochloride, Chlorprom......

Chlorpromazine, Chlorpromazine Hydrochloride, Chlorpromazine hydrochloride, Hibernal (Largactil), Largactil, Largactil Europharma, Largactil Pharmel, Largactil Sanofi-Aventis, Largactil Teofarma, Teva-Chlorpromazine
ATC-Koder

N05AA01

N05AA01
Substanser

klorpromazin, klorpromazinembonat, klorpromazinhydroklorid

klorpromazin, klorpromazinembonat, klorpromazinhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Då risk för centralnervös påverkan föreligger avråds från amning.

Då risk för centralnervös påverkan föreligger avråds från amning.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk uppmätt hos 22 kvinnor men på grund av studiernas upplägg kan den relativa barndosen inte beräknas (1-6). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (1-2,4,7). Letargi, slöhet, trötthet, försenad utveckling har rapporterats hos mer än fem ammade barn (2-4,8). De tre barnen som hade försenad utveckling exponerades dock för både klorpromazin och haloperidol (4).

Passerar över till bröstmjölk uppmätt hos 22 kvinnor men på grund av studiernas upplägg kan den relativa barndosen inte beräknas (1-6). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (1-2,4,7). Letargi, slöhet, trötthet, försenad utveckling har rapporterats hos mer än fem ammade barn (2-4,8). De tre barnen som hade försenad utveckling exponerades dock för både klorpromazin och haloperidol (4).
Referenser
  1. Blacker KH, Weinsten BJ, Ellman GL. Mother's milk and chlorpromazine. American Journal of Psychiatry. 1962;119(2):178-179.
  2. Wiles DH, Orr MW, Kolakowska T. Chlorpromazine levels in plasma and milk of nursing mothers. Br J Clin Pharmacol 1978;5(3):272-273.
  3. Lacey JH. Dichloralphenazone and breast milk. Br Med J. 1971;4:684.
  4. Yoshida K, Smith B, Craggs M, Kumar R. Neuroleptic drugs in breast-milk: a study of pharmacokinetics and of possible adverse effects in breast-fed infants. Psychol Med 1998;28(1):81-91.
  5. Ohkubo T, Shimoyama R, Sugawara K. Determination of chlorpromazine in human breast milk and serum by high-performance liquid chromatography. J Chromatogr. 1993;614:328-32.
  6. Uhlír F, Rýznar J. Appearance of chlorpromazine in the mother's milk. Act Nerv Super (Praha). 1973;15:106.
  7. Kris EB. Children of mothers maintained on pharmacotherapy during pregnancy and postpartum. Curr Ther Res Clin Exp. 1965;7:785-9.
  8. BONELLO FJ. Chlorpromazine in general practice. Int Rec Med Gen Pract Clin. 1956;169:197-212.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022