5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – klorokinsulfat

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Klorokin

Klorokin

Klass: 2

Produkter

Klorokinfosfat RPH Pharma, Nivaquine

Klorokinfosfat RPH Pharma, Nivaquine
ATC-Koder

P01BA01

P01BA01
Substanser

klorokin, klorokinfosfat, klorokinsulfat

klorokin, klorokinfosfat, klorokinsulfat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid dosering för malariaprofylax. Vid dosering för reumatiska sjukdomar anses risken för ett fullgånget barn måttlig; substansens långa halveringstid på 30-60 dagar är ett observandum och barnet bör observeras för biverkningar som t ex hypotension och diarré.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid dosering för malariaprofylax. Vid dosering för reumatiska sjukdomar anses risken för ett fullgånget barn måttlig; substansens långa halveringstid på 30-60 dagar är ett observandum och barnet bör observeras för biverkningar som t ex hypotension och diarré.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Trots data från ca 60 kvinnor är det på grund av studiernas upplägg och klorokins långa halveringstid svårt att räkna ut en tillförlitlig relativ barndos och värden mellan <1 % och upp mot terapeutisk dos har angivits (1-6). Kliniska data på barn saknas. Risken om modern skulle insjukna i malaria är betydligt högre än den barnet utsätts för på grund av läkemedelsexponering vid amning......

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Trots data från ca 60 kvinnor är det på grund av studiernas upplägg och klorokins långa halveringstid svårt att räkna ut en tillförlitlig relativ barndos och värden mellan <1 % och upp mot terapeutisk dos har angivits (1-6). Kliniska data på barn saknas. Risken om modern skulle insjukna i malaria är betydligt högre än den barnet utsätts för på grund av läkemedelsexponering vid amning men Folkhälsomyndigheten rekommenderar i första hand atovakvon/proguanil, meflokin eller doxycyklin för malariaprofylax under amningsperioden (7).
Referenser
  1. Edstein MD, Veenendaal JR, Newman K, Hyslop R. Excretion of chloroquine, dapsone and pyrimethamine in human milk. Br J Clin Pharmacol. 1986;22(6):733-5.
  2. Deturmeny E, Viala A, Durand A, Nosny Y. [Chloroquine transfer to milk A case]. Therapie. 1984;39:438-40.
  3. Ogunbona FA, Onyeji CO, Bolaji OO et al. Excretion of chloroquine and desethylchloroquine in human milk. Br J Clin Pharmacol. 1987;23:473-6.
  4. Boelaert JR, Yaro S, Augustijns P, Meda N, Schneider YJ, Schols D et al. Chloroquine accumulates in breast-milk cells: potential impact in the prophylaxis of postnatal mother-to-child transmission of HIV-1. AIDS. 2001;15:2205-7.
  5. Law I, Ilett KF, Hackett LP et al. Transfer of chloroquine and desethylchloroquine across the placenta and into milk in Melanesian mothers. Br J Clin Pharmacol. 2008;65:674-9.
  6. Ette EI, Essien EE, Ogonor JI, Brown-Awala EA. Chloroquine in human milk. J Clin Pharmacol. 1987;27:499-502.
  7. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för malariaprofylax 2019. Folkhälsomyndigheten [www]. [cited 2019-12-11].
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022