5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – klavulansyra

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Klavulansyra

Klavulansyra

Klass: 1

Produkter

Amoclav, Amoxicillin/Clavulanic acid 2care4, Amoxicilli......

Amoclav, Amoxicillin/Clavulanic acid 2care4, Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis, Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, Amoxicillin/Clavulanic acid BB, Amoxicillin/Klavulansyra 2care4, Amoxicillin/Klavulansyra Ebb, Augmentin, Augmentin i.v., Betaklav, Bioclavid, Co-amoxiclav, Klaximol, Spektramox
ATC-Koder

J01CR02

J01CR02
Substanser

kaliumklavulanat, klavulansyra

kaliumklavulanat, klavulansyra
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos 66 ammade barn (2-3). Förstopppning, utslag, diarré, irritabilitet och förhöjda levervärden har rapporterats hos sammanlagt 16 ammade barn (3-4).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos 66 ammade barn (2-3). Förstopppning, utslag, diarré, irritabilitet och förhöjda levervärden har rapporterats hos sammanlagt 16 ammade barn (3-4).
Referenser
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200.
  2. Campbell AC, McElnay JC, Passmore CM. The excretion of ampicillin in breast milk and its effect on the suckling infant. Br J Clin Pharmacol. 1991;31:230p.
  3. Benyamini L, Merlob P, Stahl B, Braunstein R, Bortnik O, Bulkowstein M et al. The safety of amoxicillin/clavulanic acid and cefuroxime during lactation. Ther Drug Monit. 2005;27:499-502.
  4. Cherif F, El Aidli S, Kastalli S, Zaiem A, Moula HD, Lakhal M et al. Drug induced urticaria via breastfeeding. Fundam Clin Pharmacol. 2009;23 (Suppl. 1):37. Abstract 203.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022