5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – golimumab

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Golimumab

Golimumab

Klass: 3

Produkter

Simponi

Simponi
ATC-Koder

L04AB06

L04AB06
Substanser

golimumab

golimumab
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Då kliniska data saknas och övergången till bröstmjölk är ofullständigt dokumenterad, kan risken för ammade barn inte bedömas. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Då kliniska data saknas och övergången till bröstmjölk är ofullständigt dokumenterad, kan risken för ammade barn inte bedömas. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Hos en kvinna kunde man inte detektera golimumab i bröstmjölk (information om detektionsgräns saknas) (1). Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Hos en kvinna kunde man inte detektera golimumab i bröstmjölk (information om detektionsgräns saknas) (1). Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. Matro R, Martin CF, Wolf D, Shah SA, Mahadevan U. Exposure Concentrations of Infants Breastfed by Women Receiving Biologic Therapies for Inflammatory Bowel Diseases and Effects of Breastfeeding on Infections and Development. Gastroenterology. 2018;155(3):696-704.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022