5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – glykopyrroniumbromid

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Glykopyrronium - systemiskt

Glykopyrronium - systemiskt

Klass: 2

Produkter

Cuvposa, Glycopyrrolate, Glycopyrronium Martindale, Gly......

Cuvposa, Glycopyrrolate, Glycopyrronium Martindale, Glykopyrroniumbromid Accord, Robinul, Robinul Shionogi Inc, Robinul zur Injektion, Robinul-Neostigmin, Robinul-Neostigmin Sintetica, Rybrila, Sialanar
ATC-Koder

A03AB02, N07AA51

A03AB02, N07AA51
Substanser

glykopyrronium, glykopyrroniumbromid

glykopyrronium, glykopyrroniumbromid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Glykopyrroniums korta halveringstid, vid intravenös administrering, innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg om modern väntar med amning tills modern är vaken och alert.

Glykopyrroniums korta halveringstid, vid intravenös administrering, innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg om modern väntar med amning tills modern är vaken och alert.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

   2 2
   2 2

   Glykopyrronium - lokalt

   Glykopyrronium - lokalt

   Klass: 2

   Produkter

   Bevespi Aerosphere, Enerzair Breezhaler, Seebri Breezha......

   Bevespi Aerosphere, Enerzair Breezhaler, Seebri Breezhaler, Trimbow, Trixeo Aerosphere, Ultibro Breezhaler
   ATC-Koder

   R03AL04, R03AL07, R03AL09, R03AL11, R03AL12, R03BB06

   R03AL04, R03AL07, R03AL09, R03AL11, R03AL12, R03BB06
   Substanser

   glykopyrronium, glykopyrroniumbromid

   glykopyrronium, glykopyrroniumbromid
   Rekommendation för hälso- och sjukvården

   Glykopyrroniums låga biotillgänglighet, vid oral administrering, innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Eftersom amningsdata saknas rekommenderas dock uppmärksamhet på eventuella antikolinerga biverkningar hos barnet.

   Glykopyrroniums låga biotillgänglighet, vid oral administrering, innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Eftersom amningsdata saknas rekommenderas dock uppmärksamhet på eventuella antikolinerga biverkningar hos barnet.
   Råd till allmänheten

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
   Bakgrund

   Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

   Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
   Referenser
     Författare

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
     Fasstexter
     För patienter och allmänhet

     Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022