5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – glyceryltrinitrat

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Glyceryltrinitrat - lokalt

Glyceryltrinitrat - lokalt

Klass: 1

Produkter

Glycerylnitrat i Essex kräm APL, Glytrin, Nitroglycerin......

Glycerylnitrat i Essex kräm APL, Glytrin, Nitroglycerin "DAK", Nitroglycerin DAK, Nitroglycerin Meda, Nitrolingual, Nitromex, Rectogesic, Suscard
ATC-Koder

C01DA02, C05AE01

C01DA02, C05AE01
Substanser

glyceryltrinitrat

glyceryltrinitrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Baserat på glyceryltrinitrats korta halveringstid och höga proteinbindningsgrad bedöms risken för barnet vara låg vid intermittent administrering.

Baserat på glyceryltrinitrats korta halveringstid och höga proteinbindningsgrad bedöms risken för barnet vara låg vid intermittent administrering.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos 40 ammade barn vars mödrar behandlades för analfissur (1).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos 40 ammade barn vars mödrar behandlades för analfissur (1).
Referenser
 1. Drugline nr 23940, 2009-09-25.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

3 3
3 3

Glyceryltrinitrat - parenteralt/depotplåster

Glyceryltrinitrat - parenteralt/depotplåster

Klass: 3

Produkter

Glyceryl Nitrate, Glycerylnitrat, Glycerylnitrat APL, M......

Glyceryl Nitrate, Glycerylnitrat, Glycerylnitrat APL, Minitran, NITRO Carino Infus 50 mg/50 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Nitroderm TTS, Nitroglycerin Abboxia, Nitroglycerin Abcur, Nitroglycerin Ebb, Nitroglycerin Karo Pharma, Nitroven, Transiderm-Nitro
ATC-Koder

C01DA02

C01DA02
Substanser

glyceryltrinitrat

glyceryltrinitrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas vid kontinuerlig tillförsel.

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas vid kontinuerlig tillförsel.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022