5/20/2024

Janusmed amning

Janusmed amning – etambutolhydroklorid

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Etambutol

Etambutol

Klass : 3

  1. Snider DE Jr, Powell KE. Should women taking antituberculosis drugs breast-feed? Arch Intern Med. 1984 Mar;144(3):589-90.
  2. Zuma P, Joubert A, van der Merwe M, Norman J, Waitt C, Court R et al. Validation and application of a quantitative LC-MS/MS assay for the analysis of first-line anti-tuberculosis drugs, rifabutin and their metabolites in human breast milk. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2022;1211(0):123489.
  3. Keskin N, Yilmaz S. Pregnancy and tuberculosis: to assess tuberculosis cases in pregnancy in a developing region retrospectively and two case reports. Arch Gynecol Obstet. 2008;278(5):451-5.
  4. Drobac PC, del CH, Sweetland A, Anca G, Joseph JK, Furin J et al. Treatment of multidrug-resistant tuberculosis during pregnancy: long-term follow-up of 6 children with intrauterine exposure to second-line agents. Clin Infect Dis 2005;40(11):1689-1692.

Innehållet senast uppdaterat 5/14/2024