5/20/2024

Janusmed amning

Janusmed amning – estradiolacetat

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Estradiol

Estradiol

Klass : 2

 1. Nilsson S, Nygren KG, Johansson ED. Transfer of estradiol to human milk. Am J Obstet Gynecol 1978;132(6):653-657.
 2. Perheentupa A, Ruokonen A, Tapanainen JS. Transdermal estradiol treatment suppresses serum gonadotropins during lactation without transfer into breast milk. Fertil Steril 2004;82(4):903-907.
 3. Ball DE, Morrison P. Oestrogen transdermal patches for post partum depression in lactating mothers--a case report. Cent Afr J Med 1999;45(3):68-70.
 4. Reisman T, Goldstein Z. Case Report: Induced Lactation in a Transgender Woman. Transgend Health. 2018;3(1):24-26.
 5. Croxatto HB, Díaz S, Peralta O, Juez G, Herreros C, Casado ME et al. Fertility regulation in nursing women: IV Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 30 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):13-25.
 6. Nilsson S, Mellbin T, Hofvander Y, Sundelin C, Valentin J, Nygren KG. Long-term follow-up of children breast-fed by mothers using oral contraceptives. Contraception. 1986;34(5):443-57.
 7. Peralta O, Díaz S, Juez G, Herreros C, Casado ME, Salvatierra AM et al. Fertility regulation in nursing women: V Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 90 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):27-38.
 8. Kaern T. Effect of an oral contraceptive immediately post partum on initiation of lactation. Br Med J. 1967;3(5566):644-5.
 9. Tankeyoon M, Dusitsin N, Chalapati S, Koetsawang S, Saibiang S, Sas M et al. Effects of hormonal contraceptives on milk volume and infant growth WHO Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction Task force on oral contraceptives. Contraception. 1984;30(6):505-22.
 10. Lonnerdal B, Forsum E, Hambraeus L. Effect of oral contraceptives on composition and volume of breast milk. Am J Clin Nutr 1980;33(4):816-824.
 11. FFPRHC Guidance (July 2004): Contraceptive choices for breastfeeding women. J Fam Plann Reprod Health Care 2004;30(3):181-9.
 12. Selected practice recommendations for contraceptive use-3rd ed. (2016). World Health Organization (WHO).
 13. Louise Thunell, Helena Kopp Kallner. Antikonception– bakgrundsdokumentation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(2):39

Innehållet senast uppdaterat 5/14/2024