5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – erenumab

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Erenumab

Erenumab

Klass: 2

Produkter

Aimovig

Aimovig
ATC-Koder

N02CD01

N02CD01
Substanser

erenumab

erenumab
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas, men eftersom erenumab är en monoklonal antikropp med hög molekylvikt, torde övergången till bröstmjölk vara låg. Systemexponering för erenumab är troligen minimal på grund av nedbrytning i barnets mag-tarmkanal (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (2).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas, men eftersom erenumab är en monoklonal antikropp med hög molekylvikt, torde övergången till bröstmjölk vara låg. Systemexponering för erenumab är troligen minimal på grund av nedbrytning i barnets mag-tarmkanal (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (2).
Referenser
  1. Erenumab. LactMed (citerad 2020-01-13).
  2. Henze T. Erenumab During Breastfeeding. Breastfeed Med. 2019;14(7):513-514.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Erenumab

Erenumab

Klass: 2

Produkter

Aimovig

Aimovig
ATC-Koder

N02CD01

N02CD01
Substanser

erenumab

erenumab
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas, men eftersom erenumab är en monoklonal antikropp med hög molekylvikt, torde övergången till bröstmjölk vara låg. Systemexponering för erenumab är troligen minimal på grund av nedbrytning i barnets mag-tarmkanal (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (2).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas, men eftersom erenumab är en monoklonal antikropp med hög molekylvikt, torde övergången till bröstmjölk vara låg. Systemexponering för erenumab är troligen minimal på grund av nedbrytning i barnets mag-tarmkanal (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (2).
Referenser
  1. Erenumab. LactMed (citerad 2020-01-13).
  2. Henze T. Erenumab During Breastfeeding. Breastfeed Med. 2019;14(7):513-514.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022