10/5/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – emedastin

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Emedastin

Emedastin

Klass: 1

Produkter

Emadine

Emadine
ATC-koder

S01GX06

S01GX06
Substanser

emedastin, emedastindifumarat

emedastin, emedastindifumarat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. 

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna som fick peroral emedastinbehandling kan den relativa barndosen beräknas till <1,5 % (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (1).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna som fick peroral emedastinbehandling kan den relativa barndosen beräknas till <1,5 % (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (1).
Referenser
  1. Saito J, Yakuwa N, Sasaki A, Kawasaki H, Suzuki T, Yamatani A, Sago H, Murashima A. Emedastine During Pregnancy and Lactation: Emedastine Levels in Maternal Serum, Cord Blood, Breast Milk, and Neonatal Serum. Breastfeed Med. 2020;15(12):809-812.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 8/10/2022