5/20/2024

Janusmed amning

Janusmed amning – elexakaftor

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Elexakaftor

Elexakaftor

Klass : 2

  1. Collins B, Fortner C, Cotey A, Jr CRE, Trimble A. Drug exposure to infants born to mothers taking Elexacaftor, Tezacaftor, and Ivacaftor. J Cyst Fibros. 2021;21(21):S1569-1993(21)02161-5.
  2. Ripani P, Mucci M, Pantano S, Di Sabatino M, Collini F, Ferri G et al. Maternal, newborn and breast milk concentrations of elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor in a F508del heterozygous woman with cystic fibrosis following successful pregnancy. Front Med (Lausanne). 2023;10:1274303.
  3. Jain R, Wolf A, Molad M, Taylor-Cousar J, Esther CR, Shteinberg M. Congenital bilateral cataracts in newborns exposed to elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor in utero and while breast feeding. J Cyst Fibros. 2022;21(6):1074-1076.
  4. Goodwin J, Quon BS, Wilcox PG. Experience to date with CFTR modulators during pregnancy and breastfeeding in the British Columbia Cystic Fibrosis clinic. Respir Med Case Rep. 2022;40:101778.
  5. Taylor-Cousar JL, Jain R. Maternal and fetal outcomes following elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor use during pregnancy and lactation. J Cyst Fibros. 2021;20(3):402-406.
  6. Fortner CN, Seguin JM, Kay DM. Normal pancreatic function and false-negative CF newborn screen in a child born to a mother taking CFTR modulator therapy during pregnancy. J Cyst Fibros. 2021;20(5):835-836.

Innehållet senast uppdaterat 5/14/2024