10/5/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – elexakaftor

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Elexakaftor

Elexakaftor

Klass: 2

Produkter

Trikafta

Trikafta
ATC-koder

R07AX32

R07AX32
Substanser

elexakaftor

elexakaftor
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Om amning inleds, rekommenderas oftalmologisk undersökning samt monitorering för leverpåverkan hos barnet.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Om amning inleds, rekommenderas oftalmologisk undersökning samt monitorering för leverpåverkan hos barnet.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 28 ammade barn (1,2). Leverenzymstegring har rapporterats hos ett ammat barn (modern stod på kombinationsbehandling med elexakaftor+tezakaftor+ivakaftor) (1).

Passerar över till bröstmjölk (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 28 ammade barn (1,2). Leverenzymstegring har rapporterats hos ett ammat barn (modern stod på kombinationsbehandling med elexakaftor+tezakaftor+ivakaftor) (1).
Referenser
  1. Collins B, Fortner C, Cotey A, Jr CRE, Trimble A. Drug exposure to infants born to mothers taking Elexacaftor, Tezacaftor, and Ivacaftor. J Cyst Fibros. 2021;21(21):S1569-1993(21)02161-5.
  2. Taylor-Cousar JL, Jain R. Maternal and fetal outcomes following elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor use during pregnancy and lactation. J Cyst Fibros. 2021;20(3):402-406.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 8/10/2022