5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – ekulizumab

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Ekulizumab

Ekulizumab

Klass: 2

Produkter

Soliris

Soliris
ATC-Koder

L04AA25

L04AA25
Substanser

ekulizumab

ekulizumab
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Ekulizumab har inte kunnat uppmätas i bröstmjölk (1-4) (dock saknas detektionsgränsen i de flesta studierna). Inga negativa effekter har rapporterats hos >40 ammade barn (2-8). Neutropeni har rapporterats hos ett eller möjligen två ammade barn (2,4).

Ekulizumab har inte kunnat uppmätas i bröstmjölk (1-4) (dock saknas detektionsgränsen i de flesta studierna). Inga negativa effekter har rapporterats hos >40 ammade barn (2-8). Neutropeni har rapporterats hos ett eller möjligen två ammade barn (2,4).
Referenser
  1. Sharma R, Keyzner A, Liu J, Bradley T, Allen SL. Successful pregnancy outcome in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) following escalated eculizumab dosing to control breakthrough hemolysis. Leuk Res Rep. 2015;4(1):36-8.
  2. Kelly RJ, Höchsmann B, Szer J, Kulasekararaj A, de Guibert S, Röth A et al. Eculizumab in Pregnant Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. N Engl J Med. 2015;373(11):1032-9.
  3. Miyasaka N, Miura O, Kawaguchi T, Arima N, Morishita E, Usuki K et al. Pregnancy outcomes of patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria treated with eculizumab: a Japanese experience and updated review. Int J Hematol. 2016;103(6):703-12.
  4. Sarris I, Gandhi S, Koumis A, et al. Pregnancy outcome and safety of breastfeeding in two patients with paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH) treated with eculizumab. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2012;97(Suppl. 1):Abstract PP.43 current.
  5. Frairia C, Aydin S, Audisio E, et al. Breakthrough hemolysis and thromboembolism controlled by eculizumab during pregnancy in paroxysmal noctural hemoglobinuria (PNH): A single institution experience. HemaSphere 2018;2 (Suppl 2):835-6.
  6. Vinogradova M, Kulagin A, Kirsanova T, et al. Pregnancy outcomes in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria depending on the therapeutic approach. Abstracts of the 57th Annual Scientific Meeting of the British Society for Haematology, 27-29 March 2017, Brighton, UK. Br J Haematol. 2017 Mar;176 Suppl 1:5-145.
  7. Socié G, Caby-Tosi MP, Marantz JL, Cole A, Bedrosian CL, Gasteyger C et al. Eculizumab in paroxysmal nocturnal haemoglobinuria and atypical haemolytic uraemic syndrome: 10-year pharmacovigilance analysis. Br J Haematol. 2019;185(2):297-310.
  8. Aydin S, Audisio E, Iovino G, et al. Breakthrough hemolysis controlled by eculizumab escalation during pregnancy in paroxysmal noctural hemoglobinuria (PNH): A single case report. Haematologica. 2017;102 Suppl 3:58. Abstract.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022