10/5/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – efedrin

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Efedrin

Efedrin

Klass: 2

Produkter

Coldypect, Efedrin AB Unimedic, Efedrin APL, Efedrin Ag......

Coldypect, Efedrin AB Unimedic, Efedrin APL, Efedrin Aguettant, Efedrin Mylan, Etrilect, Lepheton, Lepheton-Desentol AB Unimedic, Lergigan comp., Mollipect, Mollisupradin
ATC-koder

C01CA, R03CA02, R05CB10, R05DA20, R05FB02, R06AD52

C01CA, R03CA02, R05CB10, R05DA20, R05FB02, R06AD52
Substanser

efedrin, efedrinhydroklorid, efedrinsulfat

efedrin, efedrinhydroklorid, efedrinsulfat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara måttlig vid enstaka doser.

Risken för barnet anses vara måttlig vid enstaka doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas för efedrin. Kliniska data på barn saknas för efedrin. Det är dock känt att pseudoefedrin (en steroisomer till efedrin) passerar över till bröstmjölk. Mjölkkoncentrationer upp till 1000 ng/ml har mätts hos elva kvinnor efter en singeldos av 60 mg pseudoefedrin (1,2). Irritabilitet, ökad skrikighet och störd sömnrytm har rapporterats hos ett ammat barn vars mor behandlats med kombinationen dexbromfeniramin + pseudoefedrin. Pseudoefedrin/efedrin kan eventuellt hämma laktationen (3). En studie rapporterade en signifikant reduktion av mjölkproduktion med ca 24 % hos åtta kvinnor efter en singeldos av 60 mg pseudoefedrin (1).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas för efedrin. Kliniska data på barn saknas för efedrin. Det är dock känt att pseudoefedrin (en steroisomer till efedrin) passerar över till bröstmjölk. Mjölkkoncentrationer upp till 1000 ng/ml har mätts hos elva kvinnor efter en singeldos av 60 mg pseudoefedrin (1,2). Irritabilitet, ökad skrikighet och störd sömnrytm har rapporterats hos ett ammat barn vars mor behandlats med kombinationen dexbromfeniramin + pseudoefedrin. Pseudoefedrin/efedrin kan eventuellt hämma laktationen (3). En studie rapporterade en signifikant reduktion av mjölkproduktion med ca 24 % hos åtta kvinnor efter en singeldos av 60 mg pseudoefedrin (1).
Referenser
  1. Aljazaf K, Hale TW, Ilett KF, Hartmann PE, Mitoulas LR, Kristensen JH, Hackett LP. Pseudoephedrine: effects on milk production in women and estimation of infant exposure via breastmilk. Br J Clin Pharmacol. 2003 Jul;56(1):18-24.
  2. Findlay JW, Butz RF, Sailstad JM, Warren JT, Welch RM. Pseudoephedrine and triprolidine in plasma and breast milk of nursing mothers. Br J Clin Pharmacol. 1984 Dec;18(6):901-6.
  3. Mortimer EA, Jr. Drug toxicity from breast milk? Pediatrics 1977;60(5):780-1.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 8/10/2022