6/10/2023

Janusmed amning

Janusmed amning – Wilzin

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Zink - systemiskt

Zink - systemiskt

Klass: 2

Produkter

Biotin Forte, Cefazink, Galzin, Solvezink, Vitalux Z, W......

Biotin Forte, Cefazink, Galzin, Solvezink, Vitalux Z, Wilzin, Zink 220, Zink APL
ATC-koder

A11EX, A12C, A12CB, A12CB01, A12CB02, A16AX05

A11EX, A12C, A12CB, A12CB01, A12CB02, A16AX05
Substanser

zink, zinkacetat, zinkacetatdihydrat, zinkdibutylditiok......

zink, zinkacetat, zinkacetatdihydrat, zinkdibutylditiokarbamat, zinkdietylditiokarbamat, zinkglukonat (trihydrat), zinkglukonat, vattenfri, zinkklorid, zinkoxid, zinkpyrition, zinkresinat, zinksulfat, vattenfri, zinksulfatheptahydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk men mjölkkoncentrationen förefaller inte korrelera till moderns intag (1-5). Plasmakoncentrationerna hos barn ammade av mödrar som fick zinksupplement skilde sig inte från de som ammades av mödrar utan supplement (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos ca 100 ammade barn (5). Rekommenderat dagligt intag för ammande är 11 mg /dag (6).

Passerar över till bröstmjölk men mjölkkoncentrationen förefaller inte korrelera till moderns intag (1-5). Plasmakoncentrationerna hos barn ammade av mödrar som fick zinksupplement skilde sig inte från de som ammades av mödrar utan supplement (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos ca 100 ammade barn (5). Rekommenderat dagligt intag för ammande är 11 mg /dag (6).
Referenser
  1. de Figueiredo CS, Palhares DB, Melnikov P, Moura AJ, dos Santos SC. Zinc and copper concentrations in human preterm milk. Biol Trace Elem Res. 2010;136:1-7.
  2. Krebs NF. Zinc supplementation during lactation. Am J Clin Nutr. 1998;68:509S-512S.
  3. Krebs NF, Reidinger CJ, Hartley S, Robertson AD, Hambidge KM. Zinc supplementation during lactation: effects on maternal status and milk zinc concentrations. Am J Clin Nutr. 1995;61:1030-6.
  4. Orun E, Yalcin SS, Aykut O, Orhan G, Morgil GK. Zinc and copper concentrations in breastmilk at the second month of lactation. Indian Pediatr. 2012;49:133-5.
  5. Salmenperä L, Perheentupa J, Näntö V, Siimes MA. Low zinc intake during exclusive breast-feeding does not impair growth. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1994;18:361-70.
  6. Livsmedelsverket. (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/zink. Citerad 161019
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/23/2023