12/6/2023

Janusmed amning

Janusmed amning – Wilzin

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Zink - systemiskt

Zink - systemiskt

Klass : 2

  1. de Figueiredo CS, Palhares DB, Melnikov P, Moura AJ, dos Santos SC. Zinc and copper concentrations in human preterm milk. Biol Trace Elem Res. 2010;136:1-7.
  2. Krebs NF. Zinc supplementation during lactation. Am J Clin Nutr. 1998;68:509S-512S.
  3. Krebs NF, Reidinger CJ, Hartley S, Robertson AD, Hambidge KM. Zinc supplementation during lactation: effects on maternal status and milk zinc concentrations. Am J Clin Nutr. 1995;61:1030-6.
  4. Orun E, Yalcin SS, Aykut O, Orhan G, Morgil GK. Zinc and copper concentrations in breastmilk at the second month of lactation. Indian Pediatr. 2012;49:133-5.
  5. Salmenperä L, Perheentupa J, Näntö V, Siimes MA. Low zinc intake during exclusive breast-feeding does not impair growth. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1994;18:361-70.
  6. Livsmedelsverket. (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/zink. Citerad 161019

Innehållet senast uppdaterat 11/9/2023