6/10/2023

Janusmed amning

Janusmed amning – Wellbutrin

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Bupropion

Bupropion

Klass: 3

Produkter

Bupropion Accord, Bupropion Bluefish, Bupropion Ebb, Bu......

Bupropion Accord, Bupropion Bluefish, Bupropion Ebb, Bupropion Orion, Bupropion Paranova, Bupropion Pharmachim, Bupropion Sandoz, Bupropion Teva, Bupropion Zentiva, Bupropion hydrochloride, Mysimba, Voxra, WELLBUTRIN, Wellbutrin, Zyban
ATC-koder

A08AA62, N06AX12

A08AA62, N06AX12
Substanser

bupropion, bupropionhydroklorid

bupropion, bupropionhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Då risken för kramper inte kan uteslutas avrådes från behandling under amning tills dess att mer barndata föreligger.

Då risken för kramper inte kan uteslutas avrådes från behandling under amning tills dess att mer barndata föreligger.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa barndosen av bupropion och dess aktiva metaboliter beräknas till maximalt 2 % (1,2,5). Några plasmakoncentrationer har inte kunnat uppmätas hos de tre barn där koncentrationsbestämning gjorts (1,3). Ett prematurt barn hade hög koncentration i urin, medan tre fullgångna barn hade icke detekterbara koncentrationer (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (6). Sedation (1 fall) och kramper (2 fall) finns rapporterat hos barn som ammats av bupropionbehandlad mamma (4,7-9).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa barndosen av bupropion och dess aktiva metaboliter beräknas till maximalt 2 % (1,2,5). Några plasmakoncentrationer har inte kunnat uppmätas hos de tre barn där koncentrationsbestämning gjorts (1,3). Ett prematurt barn hade hög koncentration i urin, medan tre fullgångna barn hade icke detekterbara koncentrationer (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (6). Sedation (1 fall) och kramper (2 fall) finns rapporterat hos barn som ammats av bupropionbehandlad mamma (4,7-9).
Referenser
  1. Briggs GG, Samson JH, Ambrose PJ, Schroeder DH. Excretion of bupropion in breast milk. Ann Pharmacother 1993;27(4):431-3.
  2. Haas JS, Kaplan CP, Barenboim D, Jacob P, III, Benowitz NL. Bupropion in breast milk: an exposure assessment for potential treatment to prevent post-partum tobacco use. Tob Control 2004;13(1):52-6.
  3. Baab SW, Peindl KS, Piontek CM, Wisner KL. Serum bupropion levels in 2 breastfeeding mother-infant pairs. J Clin Psychiatry 2002;63(10):910-1.
  4. Chaudron LH, Schoenecker CJ. Bupropion and breastfeeding: a case of a possible infant seizure. J Clin Psychiatry 2004;65(6):881-2
  5. Davis MF, Miller HS, Nolan PE. Bupropion levels in breast milk for 4 mother-infant pairs: more answers to lingering questions. J Clin Psychiatry. 2009;70:297-8.
  6. Nonacs RM, Soares CN, Viguera AC, Pearson K, Poitras JR, Cohen LS. Bupropion SR for the treatment of postpartum depression: a pilot study. Int J Neuropsychopharmacol. 2005;8:445-9.
  7. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. J Pediatr. 2012;161(3):448-51.
  8. Neuman G, Colantonio D, Delaney S, Szynkaruk M, Ito S. Bupropion and Escitalopram During Lactation. Ann Pharmacother. 2014;48:928-931.
  9. Bupropion: seizures in an infant exposed through breast-feeding. Prescrire Int. 2005;14:144.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/23/2023