5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vomex A

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Dimenhydrinat

Dimenhydrinat

Klass: 2

Produkter

Amosyt, Arlevert, Azalonum, Calma, Cinnarizin/Dimenhydr......

Amosyt, Arlevert, Azalonum, Calma, Cinnarizin/Dimenhydrinat Ebb, VALONTAN, Vomex A
ATC-Koder

A04A, A04AD, N07CA52, R06AA11

A04A, A04AD, N07CA52, R06AA11
Substanser

dimenhydrinat

dimenhydrinat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser bör barnet observeras för biverkningar (sedation).

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser bör barnet observeras för biverkningar (sedation).
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. På grund av studiens metodik kan den relativa barndosen inte beräknas (1). Kliniska data på barn saknas.

Passerar över till bröstmjölk. På grund av studiens metodik kan den relativa barndosen inte beräknas (1). Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. Dimenhydrinate. LactMed Database (http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT) (Citerad 130423)
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022