5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vitamin E

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Vitamin E (tokoferol)

Vitamin E (tokoferol)

Klass: 2

Produkter

Bio-E-Vitamin, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp,......

Bio-E-Vitamin, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, E-vidon, E-vimin, Ido-E, Multivitamindroppar Unimedic, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Todavit, Viant, Vitalipid Adult, Vitalipid Infant, Vitalipid adult, Vitalipid infant, Vitamin E
ATC-Koder

A11AA01, A11BA, A11HA03, B05XC

A11AA01, A11BA, A11HA03, B05XC
Substanser

RRR-alfa-tokoferol , RRR-alfa-tokoferylacetat, all-rac-......

RRR-alfa-tokoferol , RRR-alfa-tokoferylacetat, all-rac-alfa-tokoferol , all-rac-alfa-tokoferylacetat, dry vitamin e acetate 950 ns, tokoferol, tokoferylacetat, vitamin E (blandade tokoferoler)
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 300 µg/dygn.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 300 µg/dygn.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 3 mg/dag (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (6).

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 3 mg/dag (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (6).
Referenser
  1. Kanno C, Kobayashi H, Yamauchi K. Transfer of orally administered alpha-tocopherol into human milk. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1989;35:649-53.
  2. Webb AL, Aboud S, Furtado J, Murrin C, Campos H, Fawzi WW et al. Effect of vitamin supplementation on breast milk concentrations of retinol, carotenoids and tocopherols in HIV-infected Tanzanian women. Eur J Clin Nutr. 2009;63:332-9.
  3. Pires Medeiros JF, Ribeiro KD, Lima MS, das Neves RA, Lima AC, Dantas RC et al. α-Tocopherol in breast milk of women with preterm delivery after a single postpartum oral dose of vitamin E. Br J Nutr. 2016;115:1424-30.
  4. Clemente HA, Ramalho HM, Lima MS, Grilo EC, Dimenstein R. Maternal supplementation with natural or synthetic vitamin E and its levels in human colostrum. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60:533-7.
  5. Livsmedelsverket (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/vitamin-e/). Citerad 2016-06-28
  6. Marx CM, Izquierdo A, Driscoll JW, Murray MA, Epstein MF. Vitamin E concentrations in serum of newborn infants after topical use of vitamin E by nursing mothers. Am J Obstet Gynecol. 1985;152:668-70.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022