5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vitamin B Komplex forte Hevert

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Vitamin B1 (tiamin)

Vitamin B1 (tiamin)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, B......

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, Becozym Forte, Benerva, Benerva Tabletter, Betabion, Beviplex Comp, Beviplex forte, Bevitine, Biotin Forte, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Malvitona, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Neurobion, Oralovite, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Regepithel, Soluvit, Soluvit N, Thiamine Sterop, Tiacur, Tiamin Abboxia, Tiamin Ebb, Todavit, Viant, Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets, Vitamin B Komplex forte Hevert, Vitamin B1 Winthorp, Vitamin B1-Ratiopharm, Vitamine B1 Sterop
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11DA01, A11DB, A11EA, A11EB, ......

A11AA01, A11B, A11BA, A11DA01, A11DB, A11EA, A11EB, A11EX, A11JC, B05XC, S01XA20
Substanser

kokarboxylas, kokarboxylastetrahydrat, tiamin, tiaminhy......

kokarboxylas, kokarboxylastetrahydrat, tiamin, tiaminhydroklorid, tiaminmononitrat, tiaminmononitrat (98% dc), tiaminnitrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1-5). Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till ca 7 % (2). Rekommenderat dagligt intag av tiamin (vitamin B1) till ammande kvinnor är 1,6 mg (6).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1-5). Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till ca 7 % (2). Rekommenderat dagligt intag av tiamin (vitamin B1) till ammande kvinnor är 1,6 mg (6).
Referenser
 1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
 2. Coats D, Frank EL, Reid JM, Ou K, Chea M, Khin M et al. Thiamine pharmacokinetics in Cambodian mothers and their breastfed infants. Am J Clin Nutr. 2013;98:839-44.
 3. Stuetz W, Carrara VI, McGready R, Lee SJ, Biesalski HK, Nosten FH. Thiamine diphosphate in whole blood, thiamine and thiamine monophosphate in breast-milk in a refugee population. PLoS One. 2012;7:e36280.
 4. Nail PA, Thomas MR, Eakin R. The effect of thiamin and riboflavin supplementation on the level of those vitamins in human breast milk and urine. Am J Clin Nutr. 1980;33:198-204.
 5. Thomas MR, Sneed SM, Wei C, Nail PA, Wilson M, Sprinkle EE. The effects of vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, riboflavin, and thiamin on the breast milk and maternal status of well-nourished women at 6 months postpartum. Am J Clin Nutr. 1980;33:2151-6.
 6. Livsmedelsverket: Tiamin (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/tiamin/). Citerad 2016-01-19
 7. Tallaksen CM, Sande A, Bøhmer T, Bell H, Karlsen J. Kinetics of thiamin and thiamin phosphate esters in human blood, plasma and urine after 50 mg intravenously or orally. Eur J Clin Pharmacol. 1993;44:73-8.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin B12 (cyanokobalamin)

Vitamin B12 (cyanokobalamin)

Klass: 1

Produkter

B-kombin forte N, Becozym, Becozym Forte, Behepan, Beto......

B-kombin forte N, Becozym, Becozym Forte, Behepan, Betolvex, Betolvidon, Beviplex Comp, Biotin Forte, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Neurobion, Novavita, Soluvit, Soluvit N, Todavit, Tribvit, TrioBe, VITAMIN B12 ROTEXMEDICA, Viant, Vitamin B Komplex forte Hevert, Vitamin B12
ATC-Koder

A11AA01, A11BA, A11DB, A11EA, A11EX, B03BA01, B03BA0......

A11AA01, A11BA, A11DB, A11EA, A11EX, B03BA01, B03BA02, B05XC
Substanser

cyanokobalamin, cyanokobalamin (0,1 % sd), cyanokobalam......

cyanokobalamin, cyanokobalamin (0,1 % sd), cyanokobalamin (no.303 075/1-82), cyanokobalamin (no.307420), cyanokobalamin(Co-57), cyanokobalanin-tanninkomplex
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Både endogent och exogent tillfört vitamin B12 passerar över till bröstmjölk (1-10). Baserat på data från 608 kvinnor med doser mellan 2,6 och 1000 µg av B12 per dag (oklart i vilken form) kan barndosen beräknas till mellan 0,18 och 4 µg/L (1-6). Koncentrationer upp till 0,75 ng/mL har uppmätts hos barn (2-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos 218 ammade barn (10).

Både endogent och exogent tillfört vitamin B12 passerar över till bröstmjölk (1-10). Baserat på data från 608 kvinnor med doser mellan 2,6 och 1000 µg av B12 per dag (oklart i vilken form) kan barndosen beräknas till mellan 0,18 och 4 µg/L (1-6). Koncentrationer upp till 0,75 ng/mL har uppmätts hos barn (2-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos 218 ammade barn (10).
Referenser
 1. Srikantia SG, Reddy V. Megaloblastic anaemia of infancy and vitamin B12. Br J Haematol. 1967;13(6):949-53.
 2. Duggan C, Srinivasan K, Thomas T, et al. Vitamin B-12 supplementation during pregnancy and early lactation increases maternal, breast milk, and infant measures of vitamin B-12 status. J Nutr. 2014;144(5):758-64.
 3. Siddiqua TJ, Ahmad SM, Ahsan KB, et al. Vitamin B12 supplementation during pregnancy and postpartum improves B12 status of both mothers and infants but vaccine response in mothers only: a randomized clinical trial in Bangladesh. Eur J Nutr. 2016;55(1):281-93.
 4. Chebaya P, Karakochuk CD, March KM, et al. Correlations between Maternal, Breast Milk, and Infant Vitamin B12 Concentrations among Mother-Infant Dyads in Vancouver, Canada and Prey Veng, Cambodia: An Exploratory Analysis. Nutrients. 2017;9(3):270.
 5. Allen LH, Hampel D, Shahab-Ferdows S, York ER, Adair LS, Flax VL et al. Antiretroviral therapy provided to HIV-infected Malawian women in a randomized trial diminishes the positive effects of lipid-based nutrient supplements on breast-milk B vitamins. Am J Clin Nutr. 2015;102(6):1468-74.
 6. Craft IL, Matthews DM, Linnell JC. Cobalamins in human pregnancy and lactation. J Clin Pathol. 1971;24(5):449-55.
 7. Greibe E, Lildballe DL, Streym S, Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L et al. Cobalamin and haptocorrin in human milk and cobalamin-related variables in mother and child: a 9-mo longitudinal study. Am J Clin Nutr. 2013;98(2):389-95.
 8. Obeid R, Murphy M, Solé-Navais P, Yajnik C. Cobalamin Status from Pregnancy to Early Childhood: Lessons from Global Experience. Adv Nutr. 2017;8(6):971-979.
 9. Henjum S, Manger M, Hampel D, Brantsæter AL, Shahab-Ferdows S, Bastani NE et al. Vitamin B12 concentrations in milk from Norwegian women during the six first months of lactation. Eur J Clin Nutr. 2020;74(5):749-756.
 10. Thomas S, Thomas T, Bosch RJ, Ramthal A, Bellinger DC, Kurpad AV et al. Effect of Maternal Vitamin B12 Supplementation on Cognitive Outcomes in South Indian Children: A Randomized Controlled Clinical Trial. Matern Child Health J. 2019;23(2):155-163.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin B6 (pyridoxin)

Vitamin B6 (pyridoxin)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, B6-Vicotra......

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, B6-Vicotrat, Becozym, Becozym Forte, Benadon, Beviplex Comp, Beviplex forte, Biotin Forte, Calcevita, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Malvitona, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Neurobion, Oralovite, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Pyridoxin APL, Pyridoxin Meda, Soluvit, Soluvit N, Todavit, Tribvit, TrioBe, Viant, Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets, Vitamin B Komplex forte Hevert, Vitamin B6-ratiopharm
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11DB, A11EA, A11EB, A11EX, A1......

A11AA01, A11B, A11BA, A11DB, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA02, A11JB, A11JC, B05XC
Substanser

pyridoxin, pyridoxinhydroklorid, pyridoxinhydrokorid (9......

pyridoxin, pyridoxinhydroklorid, pyridoxinhydrokorid (98 dc)
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser. Mycket höga doser (600 mg per dag) kan hämma laktationen (1).

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser. Mycket höga doser (600 mg per dag) kan hämma laktationen (1).
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Eftersom pyridoxin finns i nästan all föda (2) går det inte att räkna ut en relativ barndos. Koncentrationen i bröstmjölk stiger dock med ökat dagligt intag (3-6).

Passerar över till bröstmjölk. Eftersom pyridoxin finns i nästan all föda (2) går det inte att räkna ut en relativ barndos. Koncentrationen i bröstmjölk stiger dock med ökat dagligt intag (3-6).
Referenser
 1. Foukas MD. An antilactogenic effect of pyridoxine. J Obstet Gynaecol Br Commonw. 1973;80:718-20.
 2. Livsmedelsverket (http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Vitaminer/Vitamin-B6-/) (citerad 2014-04-16)
 3. Kang-Yoon SA, Kirksey A, Giacoia G, West K. Vitamin B-6 status of breast-fed neonates: influence of pyridoxine supplementation on mothers and neonates. Am J Clin Nutr. 1992;56:548-58.
 4. Hamaker BR, Kirksey A, Borschel MW. Distribution of B-6 vitamers in human milk during a 24-h period after oral supplementation with different amounts of pyridoxine. Am J Clin Nutr. 1990;51:1062-6.
 5. Chang SJ, Kirksey A. Pyridoxine supplementation of lactating mothers: relation to maternal nutrition status and vitamin B-6 concentrations in milk. Am J Clin Nutr. 1990;51:826-31.
 6. Styslinger L, Kirksey A. Effects of different levels of vitamin B-6 supplementation on vitamin B-6 concentrations in human milk and vitamin B-6 intakes of breastfed infants. Am J Clin Nutr. 1985;41:21-31.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022