5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Nikotinamid

Nikotinamid

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, B......

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, Becozym Forte, Beviplex Comp, Beviplex forte, Biotin Forte, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Malvitona, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Nicobion, Oralovite, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Soluvit, Soluvit N, Todavit, Viant, Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA01, ......

A11AA01, A11B, A11BA, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA01, A11JC, B05XC
Substanser

niacinamid, nikotinamid

niacinamid, nikotinamid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Nikotinamid (niacinamide) är en metabolit av nikotinsyra (niacin), en vattenlöslig B-vitamin (1). Niacin eller vitamin B3, passerar över till bröstmjölk (1,2,3). Rekommenderat dagligt intag av niacin (vitamin B3) till ammande kvinnor är 20 mg (4). Rekommendationen för intag av niacin avser så kallade niacinekvivalenter (1 niacinekvivalent = 1 mg niacin) (4).

Nikotinamid (niacinamide) är en metabolit av nikotinsyra (niacin), en vattenlöslig B-vitamin (1). Niacin eller vitamin B3, passerar över till bröstmjölk (1,2,3). Rekommenderat dagligt intag av niacin (vitamin B3) till ammande kvinnor är 20 mg (4). Rekommendationen för intag av niacin avser så kallade niacinekvivalenter (1 niacinekvivalent = 1 mg niacin) (4).
Referenser
 1. Briggs GB, Freeman RK. Drugs in pregnancy and lactation. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2015.
 2. Sakurai T, Furukawa M, Asoh M, Kanno T, Kojima T, Yonekubo A. Fat-soluble and water-soluble vitamin contents of breast milk from Japanese women. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2005;51(4):239-47.
 3. DEODHAR AD, HAJALAKSHMI R, RAMAKRISHNAN CV. STUDIES ON HUMAN LACTATION III EFFECT OF DIETARY VITAMIN SUPPLEMENTATION ON VITAMIN CONTENTS OF BREAST MILK. Acta Paediatr. 1964;53:42-8.
 4. Niacin, Livsmedelsverket (www.livsmedelsverket.se) (citerad 2019-10-01).
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Nikotinamid

Nikotinamid

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, B......

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, Becozym Forte, Beviplex Comp, Beviplex forte, Biotin Forte, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Malvitona, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Nicobion, Oralovite, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Soluvit, Soluvit N, Todavit, Viant, Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA01, ......

A11AA01, A11B, A11BA, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA01, A11JC, B05XC
Substanser

niacinamid, nikotinamid

niacinamid, nikotinamid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Nikotinamid (niacinamide) är en metabolit av nikotinsyra (niacin), en vattenlöslig B-vitamin (1). Niacin eller vitamin B3, passerar över till bröstmjölk (1,2,3). Rekommenderat dagligt intag av niacin (vitamin B3) till ammande kvinnor är 20 mg (4). Rekommendationen för intag av niacin avser så kallade niacinekvivalenter (1 niacinekvivalent = 1 mg niacin) (4).

Nikotinamid (niacinamide) är en metabolit av nikotinsyra (niacin), en vattenlöslig B-vitamin (1). Niacin eller vitamin B3, passerar över till bröstmjölk (1,2,3). Rekommenderat dagligt intag av niacin (vitamin B3) till ammande kvinnor är 20 mg (4). Rekommendationen för intag av niacin avser så kallade niacinekvivalenter (1 niacinekvivalent = 1 mg niacin) (4).
Referenser
 1. Briggs GB, Freeman RK. Drugs in pregnancy and lactation. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2015.
 2. Sakurai T, Furukawa M, Asoh M, Kanno T, Kojima T, Yonekubo A. Fat-soluble and water-soluble vitamin contents of breast milk from Japanese women. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2005;51(4):239-47.
 3. DEODHAR AD, HAJALAKSHMI R, RAMAKRISHNAN CV. STUDIES ON HUMAN LACTATION III EFFECT OF DIETARY VITAMIN SUPPLEMENTATION ON VITAMIN CONTENTS OF BREAST MILK. Acta Paediatr. 1964;53:42-8.
 4. Niacin, Livsmedelsverket (www.livsmedelsverket.se) (citerad 2019-10-01).
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin B6 (pyridoxin)

Vitamin B6 (pyridoxin)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, B6-Vicotra......

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, B6-Vicotrat, Becozym, Becozym Forte, Benadon, Beviplex Comp, Beviplex forte, Biotin Forte, Calcevita, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Malvitona, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Neurobion, Oralovite, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Pyridoxin APL, Pyridoxin Meda, Soluvit, Soluvit N, Todavit, Tribvit, TrioBe, Viant, Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets, Vitamin B Komplex forte Hevert, Vitamin B6-ratiopharm
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11DB, A11EA, A11EB, A11EX, A1......

A11AA01, A11B, A11BA, A11DB, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA02, A11JB, A11JC, B05XC
Substanser

pyridoxin, pyridoxinhydroklorid, pyridoxinhydrokorid (9......

pyridoxin, pyridoxinhydroklorid, pyridoxinhydrokorid (98 dc)
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser. Mycket höga doser (600 mg per dag) kan hämma laktationen (1).

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser. Mycket höga doser (600 mg per dag) kan hämma laktationen (1).
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Eftersom pyridoxin finns i nästan all föda (2) går det inte att räkna ut en relativ barndos. Koncentrationen i bröstmjölk stiger dock med ökat dagligt intag (3-6).

Passerar över till bröstmjölk. Eftersom pyridoxin finns i nästan all föda (2) går det inte att räkna ut en relativ barndos. Koncentrationen i bröstmjölk stiger dock med ökat dagligt intag (3-6).
Referenser
 1. Foukas MD. An antilactogenic effect of pyridoxine. J Obstet Gynaecol Br Commonw. 1973;80:718-20.
 2. Livsmedelsverket (http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Vitaminer/Vitamin-B6-/) (citerad 2014-04-16)
 3. Kang-Yoon SA, Kirksey A, Giacoia G, West K. Vitamin B-6 status of breast-fed neonates: influence of pyridoxine supplementation on mothers and neonates. Am J Clin Nutr. 1992;56:548-58.
 4. Hamaker BR, Kirksey A, Borschel MW. Distribution of B-6 vitamers in human milk during a 24-h period after oral supplementation with different amounts of pyridoxine. Am J Clin Nutr. 1990;51:1062-6.
 5. Chang SJ, Kirksey A. Pyridoxine supplementation of lactating mothers: relation to maternal nutrition status and vitamin B-6 concentrations in milk. Am J Clin Nutr. 1990;51:826-31.
 6. Styslinger L, Kirksey A. Effects of different levels of vitamin B-6 supplementation on vitamin B-6 concentrations in human milk and vitamin B-6 intakes of breastfed infants. Am J Clin Nutr. 1985;41:21-31.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin B6 (pyridoxin)

Vitamin B6 (pyridoxin)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, B6-Vicotra......

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, B6-Vicotrat, Becozym, Becozym Forte, Benadon, Beviplex Comp, Beviplex forte, Biotin Forte, Calcevita, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Malvitona, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Neurobion, Oralovite, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Pyridoxin APL, Pyridoxin Meda, Soluvit, Soluvit N, Todavit, Tribvit, TrioBe, Viant, Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets, Vitamin B Komplex forte Hevert, Vitamin B6-ratiopharm
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11DB, A11EA, A11EB, A11EX, A1......

A11AA01, A11B, A11BA, A11DB, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA02, A11JB, A11JC, B05XC
Substanser

pyridoxin, pyridoxinhydroklorid, pyridoxinhydrokorid (9......

pyridoxin, pyridoxinhydroklorid, pyridoxinhydrokorid (98 dc)
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser. Mycket höga doser (600 mg per dag) kan hämma laktationen (1).

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser. Mycket höga doser (600 mg per dag) kan hämma laktationen (1).
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Eftersom pyridoxin finns i nästan all föda (2) går det inte att räkna ut en relativ barndos. Koncentrationen i bröstmjölk stiger dock med ökat dagligt intag (3-6).

Passerar över till bröstmjölk. Eftersom pyridoxin finns i nästan all föda (2) går det inte att räkna ut en relativ barndos. Koncentrationen i bröstmjölk stiger dock med ökat dagligt intag (3-6).
Referenser
 1. Foukas MD. An antilactogenic effect of pyridoxine. J Obstet Gynaecol Br Commonw. 1973;80:718-20.
 2. Livsmedelsverket (http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Vitaminer/Vitamin-B6-/) (citerad 2014-04-16)
 3. Kang-Yoon SA, Kirksey A, Giacoia G, West K. Vitamin B-6 status of breast-fed neonates: influence of pyridoxine supplementation on mothers and neonates. Am J Clin Nutr. 1992;56:548-58.
 4. Hamaker BR, Kirksey A, Borschel MW. Distribution of B-6 vitamers in human milk during a 24-h period after oral supplementation with different amounts of pyridoxine. Am J Clin Nutr. 1990;51:1062-6.
 5. Chang SJ, Kirksey A. Pyridoxine supplementation of lactating mothers: relation to maternal nutrition status and vitamin B-6 concentrations in milk. Am J Clin Nutr. 1990;51:826-31.
 6. Styslinger L, Kirksey A. Effects of different levels of vitamin B-6 supplementation on vitamin B-6 concentrations in human milk and vitamin B-6 intakes of breastfed infants. Am J Clin Nutr. 1985;41:21-31.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin B1 (tiamin)

Vitamin B1 (tiamin)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, B......

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, Becozym Forte, Benerva, Benerva Tabletter, Betabion, Beviplex Comp, Beviplex forte, Bevitine, Biotin Forte, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Malvitona, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Neurobion, Oralovite, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Regepithel, Soluvit, Soluvit N, Thiamine Sterop, Tiacur, Tiamin Abboxia, Tiamin Ebb, Todavit, Viant, Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets, Vitamin B Komplex forte Hevert, Vitamin B1 Winthorp, Vitamin B1-Ratiopharm, Vitamine B1 Sterop
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11DA01, A11DB, A11EA, A11EB, ......

A11AA01, A11B, A11BA, A11DA01, A11DB, A11EA, A11EB, A11EX, A11JC, B05XC, S01XA20
Substanser

kokarboxylas, kokarboxylastetrahydrat, tiamin, tiaminhy......

kokarboxylas, kokarboxylastetrahydrat, tiamin, tiaminhydroklorid, tiaminmononitrat, tiaminmononitrat (98% dc), tiaminnitrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1-5). Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till ca 7 % (2). Rekommenderat dagligt intag av tiamin (vitamin B1) till ammande kvinnor är 1,6 mg (6).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1-5). Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till ca 7 % (2). Rekommenderat dagligt intag av tiamin (vitamin B1) till ammande kvinnor är 1,6 mg (6).
Referenser
 1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
 2. Coats D, Frank EL, Reid JM, Ou K, Chea M, Khin M et al. Thiamine pharmacokinetics in Cambodian mothers and their breastfed infants. Am J Clin Nutr. 2013;98:839-44.
 3. Stuetz W, Carrara VI, McGready R, Lee SJ, Biesalski HK, Nosten FH. Thiamine diphosphate in whole blood, thiamine and thiamine monophosphate in breast-milk in a refugee population. PLoS One. 2012;7:e36280.
 4. Nail PA, Thomas MR, Eakin R. The effect of thiamin and riboflavin supplementation on the level of those vitamins in human breast milk and urine. Am J Clin Nutr. 1980;33:198-204.
 5. Thomas MR, Sneed SM, Wei C, Nail PA, Wilson M, Sprinkle EE. The effects of vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, riboflavin, and thiamin on the breast milk and maternal status of well-nourished women at 6 months postpartum. Am J Clin Nutr. 1980;33:2151-6.
 6. Livsmedelsverket: Tiamin (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/tiamin/). Citerad 2016-01-19
 7. Tallaksen CM, Sande A, Bøhmer T, Bell H, Karlsen J. Kinetics of thiamin and thiamin phosphate esters in human blood, plasma and urine after 50 mg intravenously or orally. Eur J Clin Pharmacol. 1993;44:73-8.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin B2 (riboflavin)

Vitamin B2 (riboflavin)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, B......

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, Becozym Forte, Beflavine, Beviplex Comp, Beviplex forte, Biotin Forte, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Malvitona, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Oralovite, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Soluvit, Soluvit N, Todavit, Viant, Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA04, ......

A11AA01, A11B, A11BA, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA04, A11JC, B05XC
Substanser

riboflavin, riboflavin (rocoat), riboflavinnatriumfosfat

riboflavin, riboflavin (rocoat), riboflavinnatriumfosfat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag av riboflavin (vitamin B2) till ammande kvinnor är 1,7 mg (5).

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag av riboflavin (vitamin B2) till ammande kvinnor är 1,7 mg (5).
Referenser
 1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
 2. Nail PA, Thomas MR, Eakin R. The effect of thiamin and riboflavin supplementation on the level of those vitamins in human breast milk and urine. Am J Clin Nutr. 1980;33:198-204.
 3. Rönnholm KA. Need for riboflavin supplementation in small prematures fed with human milk. Am J Clin Nutr. 1986;43:1-6.
 4. Thomas MR, Sneed SM, Wei C, Nail PA, Wilson M, Sprinkle EE. The effects of vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, riboflavin, and thiamin on the breast milk and maternal status of well-nourished women at 6 months postpartum. Am J Clin Nutr. 1980;33:2151-6.
 5. Livsmedelsverket (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/riboflavin/). Citerad 2016-01-20
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin B1 (tiamin)

Vitamin B1 (tiamin)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, B......

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, Becozym Forte, Benerva, Benerva Tabletter, Betabion, Beviplex Comp, Beviplex forte, Bevitine, Biotin Forte, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Malvitona, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Neurobion, Oralovite, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Regepithel, Soluvit, Soluvit N, Thiamine Sterop, Tiacur, Tiamin Abboxia, Tiamin Ebb, Todavit, Viant, Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets, Vitamin B Komplex forte Hevert, Vitamin B1 Winthorp, Vitamin B1-Ratiopharm, Vitamine B1 Sterop
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11DA01, A11DB, A11EA, A11EB, ......

A11AA01, A11B, A11BA, A11DA01, A11DB, A11EA, A11EB, A11EX, A11JC, B05XC, S01XA20
Substanser

kokarboxylas, kokarboxylastetrahydrat, tiamin, tiaminhy......

kokarboxylas, kokarboxylastetrahydrat, tiamin, tiaminhydroklorid, tiaminmononitrat, tiaminmononitrat (98% dc), tiaminnitrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1-5). Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till ca 7 % (2). Rekommenderat dagligt intag av tiamin (vitamin B1) till ammande kvinnor är 1,6 mg (6).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1-5). Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till ca 7 % (2). Rekommenderat dagligt intag av tiamin (vitamin B1) till ammande kvinnor är 1,6 mg (6).
Referenser
 1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
 2. Coats D, Frank EL, Reid JM, Ou K, Chea M, Khin M et al. Thiamine pharmacokinetics in Cambodian mothers and their breastfed infants. Am J Clin Nutr. 2013;98:839-44.
 3. Stuetz W, Carrara VI, McGready R, Lee SJ, Biesalski HK, Nosten FH. Thiamine diphosphate in whole blood, thiamine and thiamine monophosphate in breast-milk in a refugee population. PLoS One. 2012;7:e36280.
 4. Nail PA, Thomas MR, Eakin R. The effect of thiamin and riboflavin supplementation on the level of those vitamins in human breast milk and urine. Am J Clin Nutr. 1980;33:198-204.
 5. Thomas MR, Sneed SM, Wei C, Nail PA, Wilson M, Sprinkle EE. The effects of vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, riboflavin, and thiamin on the breast milk and maternal status of well-nourished women at 6 months postpartum. Am J Clin Nutr. 1980;33:2151-6.
 6. Livsmedelsverket: Tiamin (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/tiamin/). Citerad 2016-01-19
 7. Tallaksen CM, Sande A, Bøhmer T, Bell H, Karlsen J. Kinetics of thiamin and thiamin phosphate esters in human blood, plasma and urine after 50 mg intravenously or orally. Eur J Clin Pharmacol. 1993;44:73-8.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin B2 (riboflavin)

Vitamin B2 (riboflavin)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, B......

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, Becozym Forte, Beflavine, Beviplex Comp, Beviplex forte, Biotin Forte, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Malvitona, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Oralovite, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Soluvit, Soluvit N, Todavit, Viant, Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA04, ......

A11AA01, A11B, A11BA, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA04, A11JC, B05XC
Substanser

riboflavin, riboflavin (rocoat), riboflavinnatriumfosfat

riboflavin, riboflavin (rocoat), riboflavinnatriumfosfat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag av riboflavin (vitamin B2) till ammande kvinnor är 1,7 mg (5).

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag av riboflavin (vitamin B2) till ammande kvinnor är 1,7 mg (5).
Referenser
 1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
 2. Nail PA, Thomas MR, Eakin R. The effect of thiamin and riboflavin supplementation on the level of those vitamins in human breast milk and urine. Am J Clin Nutr. 1980;33:198-204.
 3. Rönnholm KA. Need for riboflavin supplementation in small prematures fed with human milk. Am J Clin Nutr. 1986;43:1-6.
 4. Thomas MR, Sneed SM, Wei C, Nail PA, Wilson M, Sprinkle EE. The effects of vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, riboflavin, and thiamin on the breast milk and maternal status of well-nourished women at 6 months postpartum. Am J Clin Nutr. 1980;33:2151-6.
 5. Livsmedelsverket (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/riboflavin/). Citerad 2016-01-20
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022