5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vitalipid Infant

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Fytomenadion

Fytomenadion

Klass: 1

Produkter

Konakion, Konakion MM, Konakion MM Paediatric 2mg/0.2ml......

Konakion, Konakion MM, Konakion MM Paediatric 2mg/0.2ml, Konakion Novum, Konakion prima infanzia, Viant, Vitalipid Adult, Vitalipid Infant, Vitalipid adult, Vitalipid infant
ATC-Koder

B02BA01, B05XC

B02BA01, B05XC
Substanser

fytomenadion

fytomenadion
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Vitamin K passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 21 kvinnor som fått vitamin K 5 mg/dag under 6-12 veckor kan den relativa barndosen beräknas till upp till ca 20 % och plasmakoncentrationer upp till 5,9 ng/ml har uppmättes hos 11 barn (5). Nyfödda har ökad risk för vitamin K-brist och vitamin K-profylax vid födseln minskar risken för blödning (2-4). Det endogena vitamin K-innehållet i bröstmjölk är 1-6 ng/ml (3-5).

Vitamin K passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 21 kvinnor som fått vitamin K 5 mg/dag under 6-12 veckor kan den relativa barndosen beräknas till upp till ca 20 % och plasmakoncentrationer upp till 5,9 ng/ml har uppmättes hos 11 barn (5). Nyfödda har ökad risk för vitamin K-brist och vitamin K-profylax vid födseln minskar risken för blödning (2-4). Det endogena vitamin K-innehållet i bröstmjölk är 1-6 ng/ml (3-5).
Referenser
 1. Produktresumé Konakion Novum (fytomenadion). Roche. Uppdaterad 2013-03-20
 2. Greer FR. Vitamin K in human milk--still not enough. Acta Paediatr. 2004;93:449-50.
 3. Van Winckel M, De Bruyne R, Van De Velde S, Van Biervliet S. Vitamin K, an update for the paediatrician. Eur J Pediatr. 2009;168:127-34.
 4. Haroon Y, Shearer MJ, Rahim S, Gunn WG, McEnery G, Barkhan P. The content of phylloquinone (vitamin K1) in human milk, cows' milk and infant formula foods determined by high-performance liquid chromatography. J Nutr. 1982;112:1105-17.
 5. Greer FR, Marshall SP, Foley AL, Suttie JW. Improving the vitamin K status of breastfeeding infants with maternal vitamin K supplements. Pediatrics. 1997;99:88-92.
 6. Kojima T, Asoh M, Yamawaki N, Kanno T, Hasegawa H, Yonekubo A. Vitamin K concentrations in the maternal milk of Japanese women. Acta Paediatr. 2004;93:457-63.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Fytomenadion

Fytomenadion

Klass: 1

Produkter

Konakion, Konakion MM, Konakion MM Paediatric 2mg/0.2ml......

Konakion, Konakion MM, Konakion MM Paediatric 2mg/0.2ml, Konakion Novum, Konakion prima infanzia, Viant, Vitalipid Adult, Vitalipid Infant, Vitalipid adult, Vitalipid infant
ATC-Koder

B02BA01, B05XC

B02BA01, B05XC
Substanser

fytomenadion

fytomenadion
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Vitamin K passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 21 kvinnor som fått vitamin K 5 mg/dag under 6-12 veckor kan den relativa barndosen beräknas till upp till ca 20 % och plasmakoncentrationer upp till 5,9 ng/ml har uppmättes hos 11 barn (5). Nyfödda har ökad risk för vitamin K-brist och vitamin K-profylax vid födseln minskar risken för blödning (2-4). Det endogena vitamin K-innehållet i bröstmjölk är 1-6 ng/ml (3-5).

Vitamin K passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 21 kvinnor som fått vitamin K 5 mg/dag under 6-12 veckor kan den relativa barndosen beräknas till upp till ca 20 % och plasmakoncentrationer upp till 5,9 ng/ml har uppmättes hos 11 barn (5). Nyfödda har ökad risk för vitamin K-brist och vitamin K-profylax vid födseln minskar risken för blödning (2-4). Det endogena vitamin K-innehållet i bröstmjölk är 1-6 ng/ml (3-5).
Referenser
 1. Produktresumé Konakion Novum (fytomenadion). Roche. Uppdaterad 2013-03-20
 2. Greer FR. Vitamin K in human milk--still not enough. Acta Paediatr. 2004;93:449-50.
 3. Van Winckel M, De Bruyne R, Van De Velde S, Van Biervliet S. Vitamin K, an update for the paediatrician. Eur J Pediatr. 2009;168:127-34.
 4. Haroon Y, Shearer MJ, Rahim S, Gunn WG, McEnery G, Barkhan P. The content of phylloquinone (vitamin K1) in human milk, cows' milk and infant formula foods determined by high-performance liquid chromatography. J Nutr. 1982;112:1105-17.
 5. Greer FR, Marshall SP, Foley AL, Suttie JW. Improving the vitamin K status of breastfeeding infants with maternal vitamin K supplements. Pediatrics. 1997;99:88-92.
 6. Kojima T, Asoh M, Yamawaki N, Kanno T, Hasegawa H, Yonekubo A. Vitamin K concentrations in the maternal milk of Japanese women. Acta Paediatr. 2004;93:457-63.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin D2 (ergokalciferol)

Vitamin D2 (ergokalciferol)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, Drisdol, PROTOVIT SPANIEN, ......

Abidec Multivitamin Drops, Drisdol, PROTOVIT SPANIEN, Sterogyl 15 H, Vitalipid Adult, Vitalipid Infant, Vitalipid adult, Vitalipid infant
ATC-Koder

A11B, A11BA, A11CC01, B05XC

A11B, A11BA, A11CC01, B05XC
Substanser

ergokalciferol

ergokalciferol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 10 µg/dygn.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 10 µg/dygn.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Både endogent och exogent tillfört D-vitamin passerar över till bröstmjölk i hög grad. Halterna i bröstmjölken varierar med årstid och moderns D-vitaminintag. Baserat på data från minst 60 kvinnor med doser mellan 25-2500 µg/dag kan barndosen beräknas till mellan 2-175 µg/l (1,2,3). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 10 µg/dag (4). Inga negativa effekter har rapporterats hos 101 ammade barn (1,2,3,5).

Både endogent och exogent tillfört D-vitamin passerar över till bröstmjölk i hög grad. Halterna i bröstmjölken varierar med årstid och moderns D-vitaminintag. Baserat på data från minst 60 kvinnor med doser mellan 25-2500 µg/dag kan barndosen beräknas till mellan 2-175 µg/l (1,2,3). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 10 µg/dag (4). Inga negativa effekter har rapporterats hos 101 ammade barn (1,2,3,5).
Referenser
 1. Hollis BW, Wagner CL. Vitamin D requirements during lactation: high-dose maternal supplementation as therapy to prevent hypovitaminosis D for both the mother and the nursing infant. Am J Clin Nutr. 2004;80:1752S-8S.
 2. Ala-Houhala M, Koskinen T, Parviainen MT, Visakorpi JK. 25-Hydroxyvitamin D and vitamin D in human milk: effects of supplementation and season. Am J Clin Nutr. 1988;48:1057-60.
 3. Greer FR, Hollis BW, Napoli JL. High concentrations of vitamin D2 in human milk associated with pharmacologic doses of vitamin D2. J Pediatr. 1984;105(1):61-4.
 4. Livsmedelsverket (http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Mat-och-naring/Fragor-och-svar-om-D-vitamin/) (citerad 131108).
 5. Saadi HF, Dawodu A, Afandi B, Zayed R, Benedict S, Nagelkerke N et al. Effect of combined maternal and infant vitamin D supplementation on vitamin D status of exclusively breastfed infants. Matern Child Nutr. 2009;5(1):25-32.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin D2 (ergokalciferol)

Vitamin D2 (ergokalciferol)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, Drisdol, PROTOVIT SPANIEN, ......

Abidec Multivitamin Drops, Drisdol, PROTOVIT SPANIEN, Sterogyl 15 H, Vitalipid Adult, Vitalipid Infant, Vitalipid adult, Vitalipid infant
ATC-Koder

A11B, A11BA, A11CC01, B05XC

A11B, A11BA, A11CC01, B05XC
Substanser

ergokalciferol

ergokalciferol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 10 µg/dygn.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 10 µg/dygn.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Både endogent och exogent tillfört D-vitamin passerar över till bröstmjölk i hög grad. Halterna i bröstmjölken varierar med årstid och moderns D-vitaminintag. Baserat på data från minst 60 kvinnor med doser mellan 25-2500 µg/dag kan barndosen beräknas till mellan 2-175 µg/l (1,2,3). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 10 µg/dag (4). Inga negativa effekter har rapporterats hos 101 ammade barn (1,2,3,5).

Både endogent och exogent tillfört D-vitamin passerar över till bröstmjölk i hög grad. Halterna i bröstmjölken varierar med årstid och moderns D-vitaminintag. Baserat på data från minst 60 kvinnor med doser mellan 25-2500 µg/dag kan barndosen beräknas till mellan 2-175 µg/l (1,2,3). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 10 µg/dag (4). Inga negativa effekter har rapporterats hos 101 ammade barn (1,2,3,5).
Referenser
 1. Hollis BW, Wagner CL. Vitamin D requirements during lactation: high-dose maternal supplementation as therapy to prevent hypovitaminosis D for both the mother and the nursing infant. Am J Clin Nutr. 2004;80:1752S-8S.
 2. Ala-Houhala M, Koskinen T, Parviainen MT, Visakorpi JK. 25-Hydroxyvitamin D and vitamin D in human milk: effects of supplementation and season. Am J Clin Nutr. 1988;48:1057-60.
 3. Greer FR, Hollis BW, Napoli JL. High concentrations of vitamin D2 in human milk associated with pharmacologic doses of vitamin D2. J Pediatr. 1984;105(1):61-4.
 4. Livsmedelsverket (http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Mat-och-naring/Fragor-och-svar-om-D-vitamin/) (citerad 131108).
 5. Saadi HF, Dawodu A, Afandi B, Zayed R, Benedict S, Nagelkerke N et al. Effect of combined maternal and infant vitamin D supplementation on vitamin D status of exclusively breastfed infants. Matern Child Nutr. 2009;5(1):25-32.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Vitamin E (tokoferol)

Vitamin E (tokoferol)

Klass: 2

Produkter

Bio-E-Vitamin, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp,......

Bio-E-Vitamin, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, E-vidon, E-vimin, Ido-E, Multivitamindroppar Unimedic, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Todavit, Viant, Vitalipid Adult, Vitalipid Infant, Vitalipid adult, Vitalipid infant, Vitamin E
ATC-Koder

A11AA01, A11BA, A11HA03, B05XC

A11AA01, A11BA, A11HA03, B05XC
Substanser

RRR-alfa-tokoferol , RRR-alfa-tokoferylacetat, all-rac-......

RRR-alfa-tokoferol , RRR-alfa-tokoferylacetat, all-rac-alfa-tokoferol , all-rac-alfa-tokoferylacetat, dry vitamin e acetate 950 ns, tokoferol, tokoferylacetat, vitamin E (blandade tokoferoler)
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 300 µg/dygn.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 300 µg/dygn.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 3 mg/dag (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (6).

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 3 mg/dag (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (6).
Referenser
 1. Kanno C, Kobayashi H, Yamauchi K. Transfer of orally administered alpha-tocopherol into human milk. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1989;35:649-53.
 2. Webb AL, Aboud S, Furtado J, Murrin C, Campos H, Fawzi WW et al. Effect of vitamin supplementation on breast milk concentrations of retinol, carotenoids and tocopherols in HIV-infected Tanzanian women. Eur J Clin Nutr. 2009;63:332-9.
 3. Pires Medeiros JF, Ribeiro KD, Lima MS, das Neves RA, Lima AC, Dantas RC et al. α-Tocopherol in breast milk of women with preterm delivery after a single postpartum oral dose of vitamin E. Br J Nutr. 2016;115:1424-30.
 4. Clemente HA, Ramalho HM, Lima MS, Grilo EC, Dimenstein R. Maternal supplementation with natural or synthetic vitamin E and its levels in human colostrum. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60:533-7.
 5. Livsmedelsverket (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/vitamin-e/). Citerad 2016-06-28
 6. Marx CM, Izquierdo A, Driscoll JW, Murray MA, Epstein MF. Vitamin E concentrations in serum of newborn infants after topical use of vitamin E by nursing mothers. Am J Obstet Gynecol. 1985;152:668-70.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Vitamin A (retinol)

Vitamin A (retinol)

Klass: 2

Produkter

A 313, A-Vitamin, Abidec Multivitamin Drops, Aquasol A,......

A 313, A-Vitamin, Abidec Multivitamin Drops, Aquasol A, Arovit Bayer, Arovit Droppar, Auxina A Masiva, Carlson Vitamin A 15000 IU, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Oftan A-Pant, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Regepithel, Todavit, Viant, Vitadral, Vitalipid Adult, Vitalipid Infant, Vitalipid adult, Vitalipid infant, Vitamin A Blache, Vitamina A Biofarm, Vitamina A Forte Biofarm, Vitamine A Provepharm
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11CA01, A11JC, B05XC, S01XA02......

A11AA01, A11B, A11BA, A11CA01, A11JC, B05XC, S01XA02, S01XA20
Substanser

retinolacetat, retinolpalmitat, retinolpropionat, vitam......

retinolacetat, retinolpalmitat, retinolpropionat, vitamin A
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Både endogent och exogent tillfört A-vitamin passerar över till bröstmjölk (1-6). Den relativa barndosen kan dock inte beräknas på grund av studiernas upplägg. Rekommenderat dagligt intag för ammande är 1200 mikrogram/dag (7).

Både endogent och exogent tillfört A-vitamin passerar över till bröstmjölk (1-6). Den relativa barndosen kan dock inte beräknas på grund av studiernas upplägg. Rekommenderat dagligt intag för ammande är 1200 mikrogram/dag (7).
Referenser
 1. Grilo EC, Lima MS, Cunha LR, Gurgel CS, Clemente HA, Dimenstein R. Effect of maternal vitamin A supplementation on retinol concentration in colostrum. J Pediatr (Rio J). 2015;91:81-6.
 2. Bezerra DS, de Araújo KF, Azevêdo GM, Dimenstein R. A randomized trial evaluating the effect of 2 regimens of maternal vitamin a supplementation on breast milk retinol levels. J Hum Lact. 2010;26:148-56.
 3. Ayah RA, Mwaniki DL, Magnussen P, Tedstone AE, Marshall T, Alusala D et al. The effects of maternal and infant vitamin A supplementation on vitamin A status: a randomised trial in Kenya. Br J Nutr. 2007;98:422-30.
 4. Darboe MK, Thurnham DI, Morgan G, Adegbola RA, Secka O, Solon JA et al. Effectiveness of an early supplementation scheme of high-dose vitamin A versus standard WHO protocol in Gambian mothers and infants: a randomised controlled trial. Lancet. 2007;369:2088-96.
 5. Vinutha B, Mehta MN, Shanbag P. Vitamin a status of pregnant women and effect of post partum vitamin a supplementation. Indian Pediatr. 2000;37:1188-93.
 6. Rice AL, Stoltzfus RJ, de Francisco A, Chakraborty J, Kjolhede CL, Wahed MA. Maternal vitamin A or beta-carotene supplementation in lactating bangladeshi women benefits mothers and infants but does not prevent subclinical deficiency. J Nutr. 1999;129:356-65.
 7. Livsmedelsverket. (http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kosttillskott/Vitamin-A/)(citerad 150128)
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Vitamin E (tokoferol)

Vitamin E (tokoferol)

Klass: 2

Produkter

Bio-E-Vitamin, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp,......

Bio-E-Vitamin, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, E-vidon, E-vimin, Ido-E, Multivitamindroppar Unimedic, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Todavit, Viant, Vitalipid Adult, Vitalipid Infant, Vitalipid adult, Vitalipid infant, Vitamin E
ATC-Koder

A11AA01, A11BA, A11HA03, B05XC

A11AA01, A11BA, A11HA03, B05XC
Substanser

RRR-alfa-tokoferol , RRR-alfa-tokoferylacetat, all-rac-......

RRR-alfa-tokoferol , RRR-alfa-tokoferylacetat, all-rac-alfa-tokoferol , all-rac-alfa-tokoferylacetat, dry vitamin e acetate 950 ns, tokoferol, tokoferylacetat, vitamin E (blandade tokoferoler)
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 300 µg/dygn.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 300 µg/dygn.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 3 mg/dag (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (6).

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 3 mg/dag (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (6).
Referenser
 1. Kanno C, Kobayashi H, Yamauchi K. Transfer of orally administered alpha-tocopherol into human milk. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1989;35:649-53.
 2. Webb AL, Aboud S, Furtado J, Murrin C, Campos H, Fawzi WW et al. Effect of vitamin supplementation on breast milk concentrations of retinol, carotenoids and tocopherols in HIV-infected Tanzanian women. Eur J Clin Nutr. 2009;63:332-9.
 3. Pires Medeiros JF, Ribeiro KD, Lima MS, das Neves RA, Lima AC, Dantas RC et al. α-Tocopherol in breast milk of women with preterm delivery after a single postpartum oral dose of vitamin E. Br J Nutr. 2016;115:1424-30.
 4. Clemente HA, Ramalho HM, Lima MS, Grilo EC, Dimenstein R. Maternal supplementation with natural or synthetic vitamin E and its levels in human colostrum. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60:533-7.
 5. Livsmedelsverket (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/vitamin-e/). Citerad 2016-06-28
 6. Marx CM, Izquierdo A, Driscoll JW, Murray MA, Epstein MF. Vitamin E concentrations in serum of newborn infants after topical use of vitamin E by nursing mothers. Am J Obstet Gynecol. 1985;152:668-70.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Vitamin A (retinol)

Vitamin A (retinol)

Klass: 2

Produkter

A 313, A-Vitamin, Abidec Multivitamin Drops, Aquasol A,......

A 313, A-Vitamin, Abidec Multivitamin Drops, Aquasol A, Arovit Bayer, Arovit Droppar, Auxina A Masiva, Carlson Vitamin A 15000 IU, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Oftan A-Pant, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Regepithel, Todavit, Viant, Vitadral, Vitalipid Adult, Vitalipid Infant, Vitalipid adult, Vitalipid infant, Vitamin A Blache, Vitamina A Biofarm, Vitamina A Forte Biofarm, Vitamine A Provepharm
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11CA01, A11JC, B05XC, S01XA02......

A11AA01, A11B, A11BA, A11CA01, A11JC, B05XC, S01XA02, S01XA20
Substanser

retinolacetat, retinolpalmitat, retinolpropionat, vitam......

retinolacetat, retinolpalmitat, retinolpropionat, vitamin A
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Både endogent och exogent tillfört A-vitamin passerar över till bröstmjölk (1-6). Den relativa barndosen kan dock inte beräknas på grund av studiernas upplägg. Rekommenderat dagligt intag för ammande är 1200 mikrogram/dag (7).

Både endogent och exogent tillfört A-vitamin passerar över till bröstmjölk (1-6). Den relativa barndosen kan dock inte beräknas på grund av studiernas upplägg. Rekommenderat dagligt intag för ammande är 1200 mikrogram/dag (7).
Referenser
 1. Grilo EC, Lima MS, Cunha LR, Gurgel CS, Clemente HA, Dimenstein R. Effect of maternal vitamin A supplementation on retinol concentration in colostrum. J Pediatr (Rio J). 2015;91:81-6.
 2. Bezerra DS, de Araújo KF, Azevêdo GM, Dimenstein R. A randomized trial evaluating the effect of 2 regimens of maternal vitamin a supplementation on breast milk retinol levels. J Hum Lact. 2010;26:148-56.
 3. Ayah RA, Mwaniki DL, Magnussen P, Tedstone AE, Marshall T, Alusala D et al. The effects of maternal and infant vitamin A supplementation on vitamin A status: a randomised trial in Kenya. Br J Nutr. 2007;98:422-30.
 4. Darboe MK, Thurnham DI, Morgan G, Adegbola RA, Secka O, Solon JA et al. Effectiveness of an early supplementation scheme of high-dose vitamin A versus standard WHO protocol in Gambian mothers and infants: a randomised controlled trial. Lancet. 2007;369:2088-96.
 5. Vinutha B, Mehta MN, Shanbag P. Vitamin a status of pregnant women and effect of post partum vitamin a supplementation. Indian Pediatr. 2000;37:1188-93.
 6. Rice AL, Stoltzfus RJ, de Francisco A, Chakraborty J, Kjolhede CL, Wahed MA. Maternal vitamin A or beta-carotene supplementation in lactating bangladeshi women benefits mothers and infants but does not prevent subclinical deficiency. J Nutr. 1999;129:356-65.
 7. Livsmedelsverket. (http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kosttillskott/Vitamin-A/)(citerad 150128)
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022